WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"

Historia ZNP

 

 

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

1905
1 października
- tajny zjazd nauczycieli ludowych z zaboru rosyjskiego w Pilaszkowie k. Łowicza
- powstanie Związku Nauczycieli Ludowych

9 grudnia
- utworzenie w Warszawie Polskiego Związku Nauczycielskiego oraz Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego

28 grudnia
- zjazd nauczycieli ludowych z terenu Galicji w Krakowie ("Ankieta")
- powstanie Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego
1916
- zjazd organizacji nauczycielskich w Radomiu
- utworzenie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych
1917
- w czerwcu ukazał się pierwszy numer "Głosu Nauczycielskiego"
1919
- w kwietniu nastąpiło połączenie związków nauczycielskich działających w b. zaborach rosyjskim i austriackim
- powstał Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych

14-17 kwitnia
- na Sejmie Nauczycielskim sformułowano zasady systemowe i programowe edukacji w odrodzonej Polsce
1925
-w Zakopanem otwarto sanatorium nauczycielskie zbudowane wyłącznie ze składek członków ZPNSP
1930
- Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych oraz Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich połączyły się w jedną organizację - Związek Nauczycielstwa Polskiego
1932
- utworzono Instytut Nauczycielski ZNP (na bazie prowadzonych przez Związek wakacyjnych kursów uniwersyteckich)
- oddano do użytku gmach przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie, który stał się siedzibą Związku
1939-1945
- ZNP działający w konspiracji jako Tajna Organizacja Nauczycielska (we współpracy z Departamentem Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj) organizował i prowadził tajne nauczanie
- na tajnych zjazdach TON powstawały koncepcje i programy oświatowe, które miały być realizowane po odzyskaniu niepodległości; zostały one zaprezentowane na Zjeździe Oświatowym w Łodzi w 1945 r.
- TON niosła pomoc nauczycielom i ich rodzinom represjonowanym przez okupantów
1945
- w lutym ujawniło się kierownictwo TON, wznowiono działalność ZNP na terenie całego kraju
- w czerwcu ukazał się pierwszy po wojnie "Głos Nauczycielski"
1947-1948
- konsolidacja organizacyjna i programowa ZNP
1957
- odbył się ogólnopolski zjazd oświatowy ZNP - ZNP był organizatorem światowej konferencji nauczycieli
1959
- ZNP zorganizował ogólnokrajowy zjazd oświaty zawodowej i rolniczej
1975
- w Warszawie odbyła się światowa konferencja nauczycieli organizowana przez ZNP
1977
- ZNP był współorganizatorem Kongresu Pedagogicznego Nauczycieli
1981
13 grudnia
- ogłoszono stan wojenny i zawieszono działalność ZNP
1983
- Reaktywowano działalność Związku

14-15 października
- odbył się XXXIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP
1989
- udział przedstawicieli ZNP w obradach "Okrągłego stołu"
1991
"Marsz Milczenia" w obronie polskiej oświaty z udziałem ok. 10 tysięcy członków ZNP

W latach 1991-2003 ZNP organizował różne formy protestu (marsze protestacyjne, strajki, okupacja budynku MEN, pikiety) przeciwko niskim nakładom na edukację oraz pogarszaniu statusu prawnego i materialnego czynnych i emerytowanych pracowników oświaty
1995
- rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
2000-2001
- ZNP wystąpił z obywatelską inicjatywą ustawodawczą wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o określaniu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz wysokości przysługujących dodatków w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Obywatelski projekt poparło ponad 623 tysiące osób. Przyjęta przez Sejm ustawa uwzględniała zasadniczy postulat ZNP
2002
- XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP przyjął "Pakt dla edukacji" jako związkową propozycję określenia - na podstawie analizy i oceny sytuacji - perspektyw rozwoju polskiej oświaty
2003-2004
- ZNP poparł ideę integracji europejskiej jako szansę rozwoju i unowocześniania edukacji w Polsce

 

GENEZA POWSTANIA ZNP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

1945

kwiecień
- organizacją życia związkowego na Wybrzeżu Gdańskim  zajmuje się  pełnomocnik Zarządu Głównego ZNP, który rozpoczyna prace od nawiązania kontaktów  z przedwojennymi nauczycielmi - związkowcami

13 kwiecień
- powołany zostaje I Zarząd oddziału w Sopocie

19 kwiecień
- w yłania sie Tymczasowy Zarząd Okręgu ZNP, który swoją działalność rozpoczyna na korytarzu Domu Nauczyciela w Sopocie. Następuje odbudowanie oddziałów powiatowych i grodzkich na teranch na których w okresie okupacji działały komórki TON; Tam reaktywowano pierwsze oddziały

29-30 czerwiec
- w oparciu o delegatów ze "starych" oddziałów odbywa sie I Zjazd Okregowy ZNP, na którym wybrani zostają  pierwsi członkowie władz Okręgu. Trwa nadal tworzenie oddziałów powiatowych w "nowych"  powiatach na Ziemiach odzyskanych

do 19 lipca
- funkcjonują oddziały: w Gdyni, Tczewie, Wejherowie, Gdańsku, Kościerznie, Starogardzie Gdańskim i w Kartuzach

lipiec-pażdziernik
- powołuje się oddziały w Lęborku, Elblągu, Malborku, Sztumie, powiecie Gdańskim. W tej strukturze organizacyjnej Związek działa do roku 1975.

1973
26 listopad
- Zarząd Okręgu ZNP w Gdańsku kończy swoją działalność przed upływem kadencji. Zadaniem oddziałów jest  pośredniczenie między ZG ZNP a radami zakładowymi, udzielanie im pomocy oraz współdziałanie z  OUPiS.
1974-1980
od 01 stycznia 1974 do października 1980
- nie funkcjonują Okręgi a w ich miejsce powołuje się  Oddziały Zarządu Głównego oraz filie OUPiS na mocy uchwały z 12 listopada 1973r  wbrew Statutowi ZNP  z 1972r w trybie administracyjnym,  likwidując tym samym  Zarząd Okręgu  oraz Komisję Rewizyjną  demokratycznie wybranych przedstawicielstw związkowych. Decyzja taka była konsekwencją  uchwały V Plenum CRZZ z dnia 20 września  1973 r. obligujacej zrzeszenie związków  Zawodowych w polsce do spłaszczania swojej struktury organizacyjnej
1975
1 czerwiec
- wchodzi w życie ustawa o zmianie stanu administracyjnego Państwa w wyniku której z województwa gdańskiego odchodzą: Elbląg, Kwidzyn, Malbork, i Sztum do nowego wjewództwa elbląskiego oraz Lębork do nowego województwa słupskiego. Nowe wojewódzwo funkcjonuje do 31 grudnia 1998 w zmienionych pomniejszonym składzie. W tym okresie Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG ZNP w Gdańsku ma swój oddział, a przy nich funkcjonującą Stałą Komisję Konsultacyjno-Opiniodawczą
1980
29 września
- stała Komisja Konsultacyjno-opiniodawcza przekształca sie  w Wojewódzką Radę Koordynacyjną  ZNP z upoważnieniami instancji zapoczątkowujacej  proces reaktywowania Zarządu Okręgu w Gdańsku i likwidacji Oddziału ZG
1981

powstaje Zarząd Okręgu w Gdańsku

13 grudnia
- wprowadzenie stanu wojennego

od 13 grudnia 1981 do 05 sierpnia 1983r
- działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego jest zawieszona

1983
Związek Nauczycielstwa Polskiego reaktywuje swoją działalność i tym samym Zarząd Okręgu Gdańskiego
1999
- następuje trójstopniowy podział terytorialny państwa;

- powołane zostaje województwo pomorskie w skład którego wchodza ponownie powiaty: Kwidzyn, Sztum, Malbork, Elblag, Nowy Dwór, Lębork, a także nowe: Słupsk, Bytów, Miastko, Chojnice, Człuchów;

- Zarzad Okręgu Gdańskiego zmienia swoją nazwę na Zarząd Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.