WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Oświadczenie ZOP ZNP z dnia 16.03.2007

 

 

OŚWIADCZENIE w sprawie pisma Pana Romana Giertycha – ministra edukacji narodowej skierowanego do Kuratorów oświaty – 16 marzec 2007.

W nawiązaniu do Pisma Pana Romana Giertycha z dnia 05 marca 2007r znak BKS-SK-183-14/07 w sprawie „  wskazania z terenu województwa  - tych nauczycieli, którzy do 1989r posiadając znaczące zasługi i osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania , nie otrzymali Medalu KEN ze względu na brak przynależności do działających wówczas partii politycznych , niepodległościowe tradycje rodzinne i tym podobne względy natury politycznej. "

Okręg Pomorski Związku Nauczycielstwa Polskiego  oświadcza:

Z uwagi na obowiązujące rozporządzenie MEN z dnia 20 września 2000r , , w sprawie szczegółowych zasad nadawania „ Medalu Komisji Edukacji Narodowej „ , trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia „ ( Dz.U. nr 99, poz.1073 ) – negatywnie ustosunkowuje się do pisma Pana Romana Giertycha – ministra edukacji narodowej .

UZASADNIENIE :

1/. Medale KEN  na mocy ustawy Karty Nauczyciela otrzymują  nauczyciele za szczególne  osiągnięcia  w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.
W opinii  ZNP Okręgu Pomorskiego ,   przy jego przyznawaniu  nie stosowano kryterium przynależności  lub nie -  do określonej  partii politycznej czy też organizacji związkowej.
Kryterium polityczne w jaskrawej formie wprowadził dopiero minister edukacji – Pan Roman Giertych, odmawiając przyznania Medalu KEN osobom,  dla których  wnioskował  ZNP.

2/. Z uwagi na brak nowelizacji w/w rozporządzenia , dającego delegacje członkom komisji  ds. nagród i odznaczeń przy PKO   do wskazania tych nauczycieli  z  terenu województwa pomorskiego , którzy do 1989r,  posiadając znaczące zasługi i osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania , nie otrzymali Medalu KEN ze względu na brak przynależności do działających wówczas partii politycznych, niepodległościowe tradycje rodzinne i tym podobne względy natury politycznej , ZNP stoi na straży prawa i jego interpretacji zgodnej     z treścią obowiązującego rozporządzenia MEN oraz  zapisami w Konstytucji RP.

3/ Okręg Pomorski ZNP respektuje decyzje komisji działających przy Kuratorze Oświaty również sprzed 1989r.
Medale KEN są najwyższym odznaczeniem resortowym,  najbardziej cenionym przez pracowników oświaty.
Nauczyciele otrzymują medale KEN za szczególne osiągnięcia w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej i znaczący dorobek zawodowy.
Spośród składanych wniosków, członkowie  komisji działający z ramienia ZNP  wyłaniają te , które spełniają nie tylko wymogi formalne , ale przede wszystkim dokumentują szczególnie wyróżniające osiągnięcia osób nominowanych do Medalu.
Dlatego zdecydowanie odcinamy się od nieuprawnionych,  naszym zdaniem sugestii, że od okresu istnienia medalu KEN,  o jego przyznaniu lub nie - decydowały poglądy nauczycieli bądź ich przekonania polityczne.

ZNP Okręg Pomorski składa stanowczy protest i odcina się od dzielenia nauczycieli ze względu na polityczną i związkową przynależność.
Dlatego  nie będzie uczestniczył we wskazywaniu osób ani w pracach komisji rozpatrującej  wnioski,  o których mowa w piśmie ministra edukacji adresowanego do kuratorów oświaty.

                                                                                                            Elżbieta Markowska
Prezes
Okręgu Pomorskiego ZNP