WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


KOMENTARZ do materiału filmowego TVP 3 PANORAMA GDAŃSKA

 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej , twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli ( w tym działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania ) – rozporządzenie MEN z dnia 20 września 2000r ).

Związek Nauczycielstwa Polskiego byłby zainteresowany poznaniem kryteriów, jakimi kierował się pan minister przyznając najwyższe odznaczenie resortowe ks prałatowi H. Jankowskiemu.
Nie dokonujemy oceny pracy i działalności ks prałata w tym zakresie, ponieważ nie znamy jego dorobku.
Nie negujemy jego zasług dla kościoła i wiernych ani działalności w latach 80, co potwierdza także arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski , wypowiadając się na łamach Gazety Wyborczej.

Zaskoczeni jesteśmy . że ks prałat pojechał do Warszawy , by rozmawiać o edukacji i jej problemach w gabinecie ministra. Szkoda , że nigdy nie wyszedł z propozycją spotkań na ten temat w naszym województwie , w którym ostatnio wiele się wydarzyło.
Oczekiwaliśmy, że środowisko kościelne ( m.in. księża, katecheci ) poczują się współodpowiedzialni za wychowanie dzieci i młodzieży.

O zasługach ks prałata dla oświaty Związek Nauczycielstwa Polskiego dowiedział się z prasy i mediów ( współpraca ze szkołami, fundator stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, współzałożyciel szkół i przedszkoli ).

Związek Nauczycielstwa Polskiego – Okręg Pomorski od 5 lat organizuje Konkurs na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego, któremu patronują między innymi : wojewodowie, marszałkowie, kuratorzy . Nagrody sponsorują: jednostki samorządu terytorialnego , zakłady pracy, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Mimo to nigdy nie oczekują medali za swoją działalność charytatywną , traktując ją jako obowiązek i inwestycję w młode pokolenia Polaków .

W ubiegłym roku 285 nauczycieli spełniło wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu, o którym wyżej , przeszło weryfikacje wszystkich komisji : od struktur związkowych wojewódzkich po ministerialne, a mimo to Pan minister nie przyznał im odznaczeń ?!
We wnioskach typowanych przez ZNP, nauczyciel nominowany do medalu musiał wykazać się przede wszystkim szczególnie wyróżniającymi go spośród innych osiągnięciami dydaktycznymi , wychowawczymi i opiekuńczymi.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Pomorskiego protestuje przeciwko dyskryminowaniu nauczycieli za ich przynależność związkową.

Po raz kolejny minister edukacji daje dowód, że Medalem Komisji Edukacji Narodowej załatwia swoje polityczne, partyjne i partykularne interesy ( wypowiedź ks. prałata w materiale filmowym ).


Elżbieta A. Markowska
Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP