WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


List prezesa ZNP do ministra edukacji: mamy prawo do strajku

 

 

Pan Roman Giertych
Wicepremier i Minister Edukacji Narodowej

W nawiązaniu do listu, jaki 16 maja br. został opublikowany na stronie internetowej resortu edukacji, informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.) Związek Nauczycielstwa Polskiego ma prawo do przeprowadzenia dwugodzinnego strajku ostrzegawczego pracowników oświaty.

Zgodnie z w.w ustawą, pracownicy w ramach prowadzonego sporu zbiorowego mają prawo do prowadzenia akcji protestacyjnych. Akcja może polegać między innymi na oflagowaniu zakładu pracy, wywieszeniu plakatów informujących o żądaniach pracowniczych, a w ostateczności na ogłoszeniu strajku. Jednocześnie w.w ustawa wskazuje, iż osoby, które przeszkadzają we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Pragnę podkreślić, że Związek Nauczycielstwa Polskiego skrupulatnie przestrzega wszystkich regulacji prawnych, które wymagane są przy prowadzeniu akcji protestacyjnych.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie art. 39 ustawy o systemie oświaty, opiekę nad uczniami sprawuje dyrektor szkoły lub placówki. Zatem to dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia uczniom opieki również w tych placówkach, gdzie 29 maja br. pracownicy oświaty przystąpią do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.


Sławomir Broniarz
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 


List Ministra Edukacji Narodowej do Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego


Pan
Sławomir Broniarz
Prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego
 

Szanowny Panie,

W dniu wczorajszym odbyliśmy spotkanie w sprawach oświaty. Cieszę się, że rozpoczął się merytoryczny dialog. Jest on potrzebny dla oświaty.

W dniu dzisiejszym z wypowiedzi w „Dzienniku Polskim” jednego z liderów ZNP pana Andrzeja Ujejskiego, dowiedziałem się, że dzieci, które przyjdą do szkoły w dniu 29 maja cytuję „Nie zostaną wpuszczone do budynków” oraz że „Rodzice powinni to zrozumieć”. Pan Ujejski zwraca się do rodziców z apelem „Niech zapowiedzą w pracy, że przyjdą trochę później”.

Chciałem Pana poinformować, że zapowiadana forma strajku jest w moim przekonaniu całkowicie nielegalna, a konsekwencje naruszenia prawa poniosą osoby za to odpowiedzialne. Jakiekolwiek działania mające blokować dostęp dzieci do szkół uznaję również za bezprzykładne naruszenie etyki zawodowej. Wzywam Pana do natychmiastowego zaprzestania przygotowań do takich działań.


Z poważaniem
Roman Giertych

Warszawa, 2007-05-16

 

Źródło: www.znp.edu.pl