WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Apel ZNP do Prezesa Rady Ministrów

 

 

ZPE/079/84/07                                                                                                                     2007-05-17                                   


Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów
Warszawa
_______________________

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny zwraca się do Pana Premiera z prośbą o pilne spotkanie z kierownictwem Związku, w celu omówienia wnoszonych przez nas od wielu miesięcy postulatów dotyczących istotnych spraw emerytalnych, finansowych oraz dialogu społecznego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego liczy, że Pan Premier podejmie działania, które przekonają większość parlamentarną o zasadności zmiany art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, utrzymującej dotychczasowe uprawnienia emerytalne nauczycieli po 31 grudnia 2007 r.

Z uwagi na przebieg procesu legislacyjnego, a także przepisy prawne regulujące ruch służbowy w oświacie, oczekujemy niezwłocznej i jednoznacznej deklaracji Pana Premiera, która uspokoi środowisko i pozwoli 40 tysiącom nauczycieli podjąć decyzję o pozostaniu w zawodzie. Utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli spowoduje także, że jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zachować w swoich budżetach ponad 400 milionów złotych, które musiałyby wypłacić jako odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli.

Mamy nadzieję w trakcie spotkania przekonać Pana Premiera do naszych postulatów, dlatego prosimy o wyznaczenie dogodnego dla Pana terminu.

(-) Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl