WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI MAJĄ PRAWO DO STRAJKU

 

 

W związku napływającymi do ZG ZNP informacjami o próbach uniemożliwienia pracownikom administracji i obsługi wzięcia udziału w strajku ostrzegawczym organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego informujemy co następuje:

Przez administrację samorządową należy rozumieć część administracji publicznej - działającej na wszystkich stopniach zasadniczego podziału terytorialnego kraju - w gminie, powiecie, województwie - wykonującej zdecentralizowaną część zadań publicznych. Na administrację samorządową składają się organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, a więc rada gminy, powiatu, sejmik województwa, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie (burmistrzowie, prezydentowie) zarządy gmin i powiatów z ich przewodniczącymi starostami i marszałkami wraz z aparatem pomocniczym - urzędami gmin, starostami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych odmawia prawa do strajku pracownikom zatrudnionym w administracji samorządowej. Mając na uwadze powyższą definicję administracji samorządowej, należy jednoznacznie stwierdzić, iż prawa do strajku nie mają pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów gmin, jak również osoby wchodzące w skład organów wykonawczych j.s.t.

Jednocześnie należy odrzucić twierdzenia, iż prawa do strajku nie mają pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. Szkoły i placówki, jako jednostki organizacyjne działające na podstawie ustawy o systemie oświaty (w myśl art. 2 tworzą one część systemu oświaty) nie mieszczą się w definicji administracji samorządowej i nie mogą być traktowane jako jej integralna część.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Główny ZNP stoi zdecydowanie na stanowisku, iż pracownicy administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych mają prawo do udziału w strajku organizowanym w dniu 29 maja br.

Jednocześnie ZG ZNP traktuje podjęte w kilku miastach próby urzędników miejskich zmierzające do uniemożliwienia pracownikom wzięcia udziału w tymże proteście, za ewidentne łamanie podstawowych praw związkowych wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Źródło: www.znp.edu.pl