WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Edukacyjna Międzynarodówka poparła strajk

 

 

List sekretarza generalnego ETUCE do Sławomira Broniarza, prezesa ZNP

Bruksela, 29 maja 2007

Sławomir Broniarz
Prezes ZNPDrogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki jest zatroskany kolejnym protestem przeciwko sytuacji w polskiej edukacji, przeprowadzanym przez Wasz Związek 29 maja, a szczególnie problemami związanymi z wynagradzaniem nauczycieli i polityką edukacyjną.

ETUCE przypomina rządowi o jego odpowiedzialności za satysfakcjonujące i bezpieczne warunki pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Nie mamy wątpliwości, że w dzisiejszych czasach edukacja musi sprostać wielkim wyzwaniom. Nauczyciele czują ogromną presję, by nadążać za reformami i ciągłymi zmianami. Rola edukacji w osiąganiu społecznego dobrobytu staje się coraz ważniejsza. Jednak wprowadzanie zmian w edukacji jest skomplikowanym procesem i powinien on być dokonywany przy udziale wszystkich partnerów, a oparty na doświadczeniu i solidnym porozumieniu, także w sprawach płac.

Wspieramy naszych polskich Kolegów i Koleżanki w ich staraniach, aby problemy edukacji: oczywisty brak odpowiedzialności w dialogu społecznym, brak godziwych zarobków nauczycieli, a szczególnie młodych nauczycieli, stawiane były we właściwym świetle.

Z wielkim rozczarowaniem ETUCE obserwuje, jak polski rząd łamie zasady dialogu społecznego z organizacją nauczycielską ZNP. Żaden partner nie powinien forsować swoich decyzji bez wcześniejszej próby osiągnięcia porozumienia.
Wszyscy partnerzy w procesie edukacji muszą na sobie polegać i ufać, że porozumienia zostaną wprowadzone zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

ETUCE zdecydowanie prosi polski rząd, o wzięcie odpowiedzialności za dialog społeczny i partnerstwo. Ddziałania przeciwko dialogowi społecznemu prowadzą jedynie do konfrontacji, rozczarowania i braku rozwoju. Szkoła nie jest polem politycznej bitwy, lecz miejscem wychowania przyszłych generacji – taka odpowiedzialność wymaga dialogu społecznego i partnerstwa.

Silny dialog społeczny i partnerstwo to niezbędne elementy służące rozwiązaniu problemów i umocnieniu jakości i efektywności w edukacji. Zmiany w edukacji wymagają dokładnych przygotowań i zaufania pomiędzy zaangażowanymi w nie partnerami. Każdy rząd powinien to akceptować i zdawać sobie z tego sprawę.

ETUCE wspiera żądania ZNP i ma nadzieję, że polski rząd zareaguje pozytywnie na ten protest i podejmie wysiłki zmierzające do wprowadzenia zmian w polityce edukacyjnej wraz ze wszystkimi partnerami, szczególnie nauczycielami.

Drodzy Koledzy, Drogie Koleżanki,

Chcielibyśmy wyrazić solidarność z ZNP. Wspieramy Waszą decyzję, aby protestować 29 maja oraz popieramy Wasze żądania.

Musimy walczyć o lepszą jakość edukacji, respektować zasady dialogu społecznego i domagać się godnych płac dla nauczycieli w całej Europie.

Życzymy Wam sukcesu w Waszej walce!

Z poważaniem,

Martin Romer
Sekretarz Generalny ETUCE

 

Źródło: www.glos.pl