WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Petycja na rzecz wysokiej jakości usług publicznych dostępnych dla wszystkich

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych oraz OPZZ zwróciły się do nas kilka miesięcy temu z prośbą o zbieranie podpisów pod petycją na rzecz wysokiej jakości usług publicznych dostępnych dla wszystkich.

Dla środowiska oświatowego jest to bardzo ważna inicjatywa! Europejska Konfederacja Związków Zawodowych chce dzięki zebraniu dużej liczby podpisów wymusić na Komisji Europejskie opracowanie dyrektywy, która zapewnić ma m.in. ochronę usług publicznych, a więc oświaty przed próbami jej urynkowienia i komercjalizacji. Dyrektywa ta wprowadzałaby zapis, że rządy krajów członkowskich Unii zobowiązane są do zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji dobrej jakości oraz że zobowiązane są do stwarzania takich warunków, aby misja oświaty mogła być realizowana i rozwijana.

Byłby to więc dla nauczycieli dokument o kapitalnym znaczeniu. Bardzo ważny argument we wszelkich przyszłych rozmowach z Rządem.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W ostatnich miesiącach uzyskaliśmy niejedno potwierdzenie solidarności ze strony organizacji międzynarodowych. Z interwencją w sprawie ZNP zwróciły się do polskiego rządu i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych i Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty, w naszej sprawie na arenie międzynarodowej i w kraju interweniował także OPZZ. Na zainteresowanie i wsparcie należy odpowiadać wsparciem i zainteresowaniem. Brak reakcji na prośby o podpisy pod petycją stawia nas w naprawdę niezręcznej sytuacji, okazuje się bowiem, że skutecznością w tej sprawie mogła się wykazać dotychczas tylko Solidarność, przesyłając do Europejskiej Konfederacji ponad 29 tysięcy podpisów.

Apelujemy więc do Was o zebranie podpisów pod ta petycją, tym bardziej, że termin ich zbierania upływa do końca czerwca. Prosimy, abyście przynajmniej część list z podpisami przywieźli już na posiedzenie Prezydium ZG oraz abyście podjęli działania do zebrania, jak największej liczby podpisów w swoich okręgach.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
/-/ Jarosław Czarnowski
Wiceprezes ZG ZNP