WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Stanowisko ZNP – lista zawodów przedstawiona przez Związek podczas środowych negocjacji (13 czerwca) z rządem w sprawie emerytur pomostowych

 

 

1. Nauczyciele: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach zawodowych, szkołach zawodowych specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego.

2. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół.

3. Wychowawcy świetlic szkolnych, półinternatów, internatów, burs, ,wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, pogotowi opiekuńczych, domów dziecka, domów pomocy społecznej.

4. Pedagodzy zatrudnieni w:
- przedszkolach i szkołach każdego typu;
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, domach pomocy społecznej.

5. Psycholodzy zatrudnieni w:
- przedszkolach i szkołach każdego typu;
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, domach pomocy społecznej.

6. Opiekuni dziecięcy w domach małego dziecka.

7. Terapeuci zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, domach pomocy społecznej.

8. Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych prowadzących bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą systemem pracownianym.

9. Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych.

- Walczymy o wszystkich, którzy pracują z dziećmi – podkreśla Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. (mk)