WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Negocjacji ciąg dalszy

 

 

13 czerwca 2007 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego ze stroną rządową w sprawie postulatów ZNP:

- zachowania możliwości przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę po 2007 r.;
- objęcia wszystkich nauczycieli (również tych urodzonych po 1969 r.) prawem do tzw. pomostówki. Związek przedstawił listę zawodów, które - jego zdaniem - powinny mieć prawo do emerytury pomostowej;
- wyjęcia z tzw. projektu ustaw emerytalnych art. 35 dotyczącego utrzymania uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek dla nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2007 r. spełnili warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela po grudniu br. i procedowania go na tzw. szybkiej ścieżce legislacyjnej.

Ze strony ZNP w spotkaniu wzięli udział: Sławomir Broniarz, prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, Jarosław Czarnowski, wiceprezes ZG ZNP i Jolanta Gałczyńska, dyrektor Biura ZG ZNP. Stronę rządową reprezentował Paweł Wypych i Małgorzata Sadurska, eksperci od spraw emerytalnych.

- Z przykrością stwierdzam, że było to kolejne spotkanie bez efektów - powiedział wychodząc z siedziby KPRM Sławomir Broniarz. - Rządowy zespół negocjacyjny zobowiązał się jedynie do zarekomendowania wicepremierowi Przemysławowi Gosiewskiemu wyjęcia wspomnianego art. 35. z projektu ustaw emerytalnych i procedowania go, jak chce ZNP, na szybkiej ścieżce legislacyjnej.

Strona rządowa odrzuciła natomiast stanowczo postulat objęcia wcześniejszymi emeryturami wszystkich nauczycieli i podkreśliła, że nie chce na ten temat dyskutować. Rząd uznał te świadczenia za wygasające.

19 czerwca wicepremier Gosiewski ma być obecny na posiedzeniu Zarządu Głównego ZNP.

 

Stanowisko ZNP – lista zawodów przedstawionych przez Związek podczas negocjacji z rządem w sprawie emerytur pomostowych


1. Nauczyciele: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, przedmiotów teoretycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w specjalnych i szkolenia rzemieślniczego w schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących w szkołach artystycznych i innych placówkach kształcenia artystycznego.

2. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół.

3. Wychowawcy świetlic szkolnych, półinternatów, internatów, burs, ,wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, pogotowi opiekuńczych, domów dziecka, domów pomocy społecznej.

4. Pedagodzy zatrudnieni w:
- przedszkolach i szkołach każdego typu;
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, domach pomocy społecznej.

5. Psycholodzy zatrudnieni w:
- przedszkolach i szkołach każdego typu;
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, domach pomocy społecznej.

6. Opiekuni dziecięcy w domach małego dziecka.

7. Terapeuci zatrudnieni w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w tym turnusowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, domach pomocy społecznej.

8. Nauczyciele pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, międzyszkolnych ośrodków sportowych prowadzących bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą systemem pracownianym.

9. Nauczyciele-bibliotekarze bibliotek szkolnych.

- Walczymy o wszystkich, którzy pracują z dziećmi – podkreśla Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Źródło: www.znp.edu.pl