WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Emerytury pomostowe dla nauczycieli

 

 

Nauczyciele domagają się od rządu bezterminowego utrzymania obecnych zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek.


Na początku przyszłego tygodnia rząd ma podjąć decyzję dotyczącą zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury przez nauczycieli. Solidarność domaga się wykreślenia art. 88 pkt 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Przepis ten określa, że nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek tylko do 31 grudnia 2007 r.

- Wykreślenie tego przepisu spowoduje, że nauczyciele będą mogli bezterminowo przechodzić na emeryturę na takich samych zasadach jak przed 1999 rokiem - mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

Nie wiadomo tylko, czy takie rozwiązanie zyska akceptację całego rządu. Przeciwnikiem przyznania bezterminowego prawa do wcześniejszych emerytur dla tej grupy zawodowej jest bowiem wicepremier Zyta Gilowska. Z tego też powodu związkowcy chcą spotkać się z premierem Jarosławem Kaczyńskim.

- Obecnie sprawą najważniejszą jest rozwiązanie problemu nauczycieli, którzy w tym roku uzyskają prawo do wcześniejszej emerytury. Karta Nauczyciela nakłada na te osoby obowiązek rozwiązania stosunku pracy do końca roku, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela wypowiedzenia. W praktyce to oznacza, że nauczyciele muszą złożyć wypowiedzenia do końca maja - wyjaśnia Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Według Pawła Wypycha, podsekretarza stanu w Kancelarii Rady Ministrów, zmiana dotycząca rozwiązywania prze nauczycieli stosunku pracy, której domagają się związkowcy, znalazła się w projekcie ustawy o emeryturach pomostowych. Jest on w trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zgodnie z nim nauczyciel, który spełni wymagania stażowe w tym roku, będzie mógł rozwiązać stosunek pracy po 31 grudnia 2007 r. Zdaniem związkowców takie zapewnienia to za mało.

- Kuratorzy i dyrektorzy szkół powinni otrzymać pismo od ministra edukacji, w którym zostaną podane informacje dotyczące nowych zasad przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek. Jeśli nauczyciele nie dostaną wiążących zapewnień rządu, to wielu z nich, może to być nawet - 50 tys. osób, pod koniec maja złoży wypowiedzenia - ostrzega Sławomir Broniarz.

Bożena Wiktorowska

 

Źródło: www.kadry.infor.pl