WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


UWAGI DO PROJEKTÓW ROZPORZADZEŃ MEN

 

 

UWAGI  DO  PROJEKTÓW  ROZPORZADZEŃ  MEN w sprawie :

1/. rodzajów szkół i placówek , w których nie tworzy się rad rodziców

2/. rzadowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach  " Monitoring wizyjny w szkolach i placówkach "

3/. w sprawie form i zakresu finansowanego wspierania organów prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach

4/. zmieniajacego rozporzadzenia w sprawie  standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

5/. egzaminów eksternistycznych

6/. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

7/. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11.07.2007


Termin przesyłania uwag upływa z dniem 24 lipca br.

Pełne testy projektów rozporządzeń znajdują się na stronie internetowej MEN