WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Spór o emerytury pomostowe

 

 

27 lipca 2007 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które poświęcone było dalszym negocjacjom dotyczącym emerytur pomostowych dla osób pracujących w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze.


Posiedzenie zakończyło się brakiem podpisania przez strony (organizacje związkowe, organizacje pracodawców, strona rządowa) protokołu ustaleń i rozbieżności, bowiem spór dotyczył istotnych kwestii zmiany definicji pracy w szczególnym charakterze, jak również braku woli ze strony rządowej deklaracji, że emeryturami pomostowymi (zgodnie z ustaleniami Zespołu Ekspertów Medycyny Pracy z 2006 r.) mają być objęte prace nauczycieli i wychowawców w rozumieniu ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o pomocy społecznej i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, związane z kształceniem dzieci i młodzieży.


Wobec takiej sytuacji OPZZ, po konsultacji z przedstawicielami ZNP biorącymi udział w posiedzeniu w charakterze obserwatorów, nie podpisało protokołu.

W związku z tym Zarząd Główny ZNP skierował pismo do wicepremiera Gosiewskiego (poniżej).

 

   2007-07-30


Pan
Przemysław Gosiewski
Wiceprezes Rady Ministrów


Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w związku z toczącymi się negocjacjami w sprawie emerytur pomostowych oraz niepodpisaniem podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 27 lipca 2007r. protokołu ustaleń i rozbieżności w sprawie definicji prac w szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach, zwraca się do Pana Premiera z prośbą o pilne spotkanie w celu uzyskania jednoznacznych odpowiedzi i poznania stanowiska Rządu w kwestiach, o których poniżej:

Czy zmiana definicji pracy w szczególnym charakterze w stosunku do zaproponowanej przez Zespół Ekspertów Medycyna Pracy w roku 2006 będzie rodzić jakieś konsekwencje dla grupy zawodowej nauczycieli w aspekcie objęcia tej grupy emeryturami pomostowymi?

Jaką grupę nauczycieli – w rozumieniu jakich przepisów prawa – strona rządowa pragnie objąć uprawnieniami do emerytur pomostowych?

Zarząd Główny ZNP zaniepokojony jest poważnymi rozbieżnościami stanowisk między tym co prezentował Pan na spotkaniach z partnerami społecznymi, a niektórymi radykalnymi wypowiedziami przedstawicieli strony rządowej biorącymi udział w posiedzeniu Zespołu.

Ponadto, po raz kolejny zwracamy się do Pana z postulatem, aby wykaz rodzajów prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze był komplementarną częścią ustawy o emeryturach pomostowych, a nie zawierał się w rozporządzeniu jak to przewiduje projekt.

(-) Krzysztof Baszczyński
wiceprezes ZG ZNP


Do wiadomości:

1.Pani Anna Kalata
Minister Pracy i Polityki Społecznej

2.Pani Małgorzata Sadurska
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów

3.Pan Paweł Wypych
Prezes ZUS

 

Źródło: www.znp.edu.pl