WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


O emeryturach z nowym ministrem

 

 

Emerytury będą zapewne jednym z tematów podczas rozmów ZNP z nowym ministrem edukacji.  Związek zaprosił Ryszarda Legutkę na posiedzenie przezydium ZG, które odbedzie się 27-28 sierpnia br. A jest o czym rozmawiać.


Pilnych rozwiązań ustawowych wymagają przepisy dotyczące:
- przejścia na wcześniejsze emerytury nauczycieli, którzy nabyli prawo do tego świadczenia w 2007 roku (art. 88 Karty Nauczyciela),
- emerytur pomostowych dla nauczycieli.

 

Skrócenie kadencji Sejmu i wcześniejsze wybory mogą opóźnić te konieczne zmiany w prawie. Co to oznacza?
 

Emerytury – wcześniejsze i pomostowe


Dlaczego bez wcześniejszych?

Dotychczas nauczyciele jako pracownicy wykonujący pracę w szczególnym charakterze mieli prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej, czyli do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeśli ich staż pracy wynosił 30 lat lub 25 w przypadku nauczycieli szkół specjalnych okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Dotyczy to nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r.

Jednak wcześniejsze emerytury wygasają w tym roku. Jest to wynik ustawy z 1999 r. W nowym systemie nie ma tych świadczeń, a tylko tzw. pomostówki.

Niestety, nad przepisami określającymi nowy system emerytalny rząd dopiero pracuje. Nie ma jeszcze gotowej ustawy o emeryturach pomostowych. Przed wakacjami wicepremier Przemysław Gosiewski zapewniał Zarząd Główny ZNP, że parlament zajmie się nią we wrześniu, a w listopadzie dokument podpisze prezydent. Jednak wiele wskazuje na to, że rząd nie zdąży przed końcem roku.


Pomostówka z listy

Brakuje także przepisów mówiących, komu będą przysługiwać tzw. pomostówki. Ministerstwo pracy przygotowuje wykaz prac w szczególnych warunkach pracy i o szczególnym charakterze. Będzie to lista prac uprawniających do emerytur pomostowych, którą rząd chce dołączyć do ustawy w formie rozporządzenia. Związek Nauczycielstwa Polskiego do kilku miesięcy stara się, aby na liście znaleźli się wszyscy nauczyciele bez względu na miejsce pracy. Podstawą do takiej propozycji ZNP jest m.in. ekspertyza Instytutu Medycyny Pracy (dostępna na www.znp.edu.pl).

 

Nowelizacja art. 88 KN i trudny 2007 rok


Jak to wygląda?

Skoro wcześniejsze emerytury wygasają z końcem 2007 roku, to do końca maja (zamknięcie ruchu kadrowego w placówkach feryjnych) nauczyciele, którzy nabyli prawo do tego świadczenia musieli zdecydować czy odchodzą na emeryturę, czy zostają w pracy.

 

Kwestia wcześniejszych emerytur w 2007 r. była przedmiotem szczególnego zainteresowania ZNP. Związek zaproponował przedłużenie tego prawa na kolejne lata. W tej sprawie kierownictwo Związku spotykało się z wicepremierami – Andrzejem Lepperem, Romanem Giertychem, Przemysławem Gosiewskim, a także z premierem Jarosławem Kaczyńskim.


Tylko deklaracje?

Rząd kilkakrotnie zobowiązał się do przedłużenia tych przepisów. Dzięki naciskom i staraniom ZNP, pod koniec maja rzecznik rządu Jan Dziedziczak wydał komunikat, iż nauczyciele, którzy do końca 2007 roku uzyskają - zgodnie z obecnymi przepisami KN - uprawnienia do przejścia na wcześniejsze emerytury, będą mogli przejść na nie również po 1 stycznia 2008 r. Natomiast wicepremier Przemysław Gosiewski po ustaleniach z przedstawicielami ZNP zadeklarował skierowanie nowelizacji art. 88 KN na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną.


Nowelizacja w toku

Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację art. 88 KN, wykreślając warunek rozwiązania umowy o pracę do końca 2007 r., czyli umożliwił nauczycielom, którzy w tym roku nabyli lub nabędą prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę, skorzystać z niej także w roku przyszłym i w kolejnych latach. Wprowadził także poprawkę umożliwiającą nauczycielom, którzy rozwiązali stosunek pracy w tym roku, powrót do pracy. Zmodyfikował ją Senat dodając, że ponowne nawiązanie umowy o pracę uzależnione jest od tego, czy dyrektor nie zatrudnił już innej osoby oraz czy przywrócenie stosunku pracy jest uzasadnione wymaganą liczbą godzin nauczania danego przedmiotu w szkole. Przepis art. 2 nie dotyczy dyrektorów szkół. Teraz nowelą zajmie się ponownie Sejm na posiedzeniu 22 – 24 sierpnia. Wtedy zostanie podjęta ostateczna decyzja, co do jej kształtu.

 

Opinia ZNP


Jeśli pomimo deklaracji premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz wicepremiera Przemysława Gosiewskiego o szybkiej nowelizacji art. 88 KN, ustawa nie wejdzie w życie przed 31 sierpnia 2007 r., to nowela będzie miała zastosowanie właściwie wyłącznie do tych nauczycieli, którzy nie rozwiązali stosunku pracy. Pozostali będą mieli problemy z ponownym jego nawiązaniem po rozpoczęciu roku szkolnego, czyli nie skorzystają z nowelizacji ustawy.

(mk,GN, www.znp.edu.pl)

 

Źródło: www.glos.pl