WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Ponownie ruszyła Infolinia dla Wychowawcy

 

Po wakacyjnej przerwie ponownie ruszyła Infolinia dla Wychowawcy, czyli pierwszy ogólnopolski telefon zaufania dla nauczycieli i wychowawców.
 
Teraz pod numerem telefonu – 0801 800 967 w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 17.00 – 19.00 będzie można anonimowo porozmawiać o problemach wychowawczych ze specjalistami. Porady są bezpłatne. Osoba dzwoniąca ponosi tylko koszt pierwszego połączenia – 35 gr - niezależnie od czasu trwania rozmowy.

Infolinia jest projektem Związku Nauczycielstwa Polskiego, realizowanym razem z Wyższą Szkołą Pedagogiczną ZNP w Warszawie. Działa od maja 2007 roku.

Oto kilka informacji na temat Infolinii dla Wychowawcy.

Dlaczego Infolinia?

Co trzeci nauczyciel uważa, że przemoc w szkole jest poważnym problemem. Szkolna przemoc to obrażanie (44 proc. uczniów doświadczyło tego w roku szkolnym 2005/2006 wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS na potrzeby kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”.), rozsiewanie plotek (31 proc.), potrącenia (29 proc.), pobicia (8 proc.), niszczenie osobistych rzeczy (10 proc.), kradzieże pieniędzy lub przedmiotów (14 proc.) i wymuszenia (3 proc.)*. Ale współczesna szkoła boryka się także z problemem uzależnień, ubóstwem, czy kryzysem wychowawczym w rodzinach.

Tymczasem nauczyciele nie mogą liczyć na pomoc ani doradców metodycznych (jeden doradca przypada na 364 nauczycieli), ani na wizytatorów z kuratorium oświaty (jeden wizytator  na średnio 40 szkół).  Brak również  szkoleń, kursów i  warsztatów dotyczących np. przeciwdziałania agresji na terenie szkoły, czy wczesnego wykrywania uzależnień.

Pomocy pedagogicznej dla nauczycieli zabrakło również w programie „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. – Nic więc dziwnego, że część środowiska jest zniechęcona i zestresowana. Organizując Infolinię dla Wychowawcy chcemy pomóc nauczycielom. Celem naszego projektu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom konkretnego wsparcia – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

O Infolinii dla Wychowawcy

Ważne! Infolinia będzie działała w poniedziałek i czwartek w godz. 17.00 – 19.00.

Porady są bezpłatne. Nauczyciel płaci tylko za połączenie telefoniczne. Całkowity koszt połączenia, jaki poniesie osoba dzwoniąca niezależnie od czasu trwania rozmowy wynosi 0,29 zł plus VAT (35 gr).

Specjaliści

Infolinię dla Wychowawcy obsługuje zespół specjalistów złożony z doświadczonych psychologów i pedagogów, którzy przeszli specjalne szkolenia dotyczące m.in. technik prowadzenia rozmów z nauczycielami i standardów pracy przy telefonie zaufania.

Wszyscy konsultanci Infolinii dla Wychowawcy posiadają analityczne podejście do zagadnień związanych z uczeniem i wychowywaniem dzieci, są bardzo dociekliwi. Dzięki temu potrafią znaleźć istotę problemu i zaproponować skuteczne rozwiązania.

Na ich pracą czuwa Pani Marta Ziemska, menadżer oświaty, metodyk, trener z obszaru zagadnień społecznych i umiejętności interpersonalnych.

Marta Ziemska współtworzyła Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jest także współtwórcą pierwszej ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Powstrzymać przemoc domową" - „Bo zupa była za słona” i Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


102 lata tradycji

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest niekwestionowanym liderem wśród związków zawodowych działających w oświacie. Działa od 102 lat.

Dzisiaj ZNP skupia ponad 300 tys. nauczycieli i pracowników oświaty. Dba o ich interesy, dobre warunki pracy, negocjuje wysokość wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych z samorządami. Związek walczy o wyższe zarobki wszystkich nauczycieli, a swoim związkowcom oferuje m.in. bezpłatne porady prawne i doradztwo związane z awansem zawodowym.

ZNP opiniuje także projekty ustaw oświatowych, organizuje warsztaty i seminaria poświęcone oświacie, aktywnie uczestniczy w debacie publicznej na temat jakości polskiej edukacji. Więcej informacji o ZNP na stronie www.znp.edu.pl.

Kuźnia nauczycieli i nie tylko

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP została powołana przez nauczycieli dla nauczycieli z myślą o jak najlepszym przygotowaniu akademickim pedagogów, wychowawców,

nauczycieli, a także pracowników instytucji oświatowych i wychowawczych. Uczelnia istnieje od 1995 r., a jej mury opuściło już ponad 8 tys. absolwentów.

Uczelnia prowadzi studia wyższe I i II stopnia na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne i doskonalące.

Wiele uwagi poświęca się w WSP ZNP harmonijnemu łączeniu ogólnego wykształcenia humanistycznego ze specjalistycznym oraz teoretycznego z praktycznym. Więcej informacji na stronie www.wsp.edu.pl.