WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Jeszcze dwa dni na decyzję

 

 

Jeszcze tylko dwa dni mają nauczyciele, którzy złożyli w szkołach wypowiedzenia w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę, na powrót do pracy. Ustawowe ultimatum mija bowiem już 14 września.

Już niedlugo więc będzie jasne jak poważnie emerytury obciążyły budżety samorządów. Te bowiem jako organy prowadzące szkoły są zobowiązane wypłacać odprawy nauczycielom odchodzącym na wcześniejszą emeryturę. 31 sierpnia weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela.

Zgodnie z nią, nauczyciele urodzeni przed 1969 rokiem będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę bez obowiązku rozwiązania stosunku pracy w 2007 roku. Wcześniej zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mające trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze mogli przejść na wcześniejszą emeryturę do końca 2007 r. po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy. Zapisano także, że nauczyciele, którzy rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy, będą mogli w terminie 14 dni od wejścia w życie nowelizacji – czyli do 14 września br. złożyć pracodawcy oświadczenie o woli powrotu na dotychczas zajmowane stanowisko.

Wprowadzono jednak warunek, że dyrektorzy szkół mogą nawiązać z takimi nauczycielami stosunek pracy, jeśli na zajmowanym przez nich wcześniej stanowisku nie zatrudniono innej osoby oraz jeśli przywrócenie stosunku pracy jest uzasadnione wymaganą liczbą godzin nauczania danego przedmiotu w szkole. Przepis o ponownym nawiązaniu stosunku pracy nie ma zastosowania do dyrektorów szkół.

Samorządy do 10 września mogły ubiegać się w MEN o dofinansowanie odpraw dla odchodzących na emeryturę nauczycieli. Środki mają pochodzić z 0,6 proc. rezerwy subwencji oświatowej. - W naszym powiecie na emeryturę przechodzi 73 nauczycieli tj około 12 % ogółu zatrudnionych. To dużo. W sumie odprawy kosztują 786 tysięcy zł. W zdecydowanej większości "emeryci" pozostają w szkołach - informuje Stanisław Szelewa z świdnickiego wydziału edukacji. - Wielkiego zainteresoowania młodych ludzi pracą w szkole nie widać (płaca stażysty! ) więc emeryci, zwłaszcza ci "wcześniejsi" są w cenie - dodaje.

(GN, PAP)

 

Źródło: www.glos.pl