WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Dwie twarze pani minister?

 

 

Na spotkaniu ze związkami zawodowymi oraz konferencji prasowej 26 listopada, minister edukacji zapewniała o potrzebie dialogu i porozumienia. Mówiła przy tym "na okrągło" tłumacząc te ogólniki potrzebą zapoznania się z sytuacją.
 
Tymczasem na stronie internetowej MEN, Katarzyna Hall opublikowała coś w rodzaju planu pracy resortu pt.: Ważne zadania. Pisze tam m.in. Organ, który bezpośrednio odpowiada za finansowanie edukacji na danym poziomie powinien mieć dużo większą swobodę w decydowaniu o tym, jak organizować sieć szkolną, na jakich warunkach zatrudniać nauczycieli, jak współpracować z rodzicami, jak sprawić, aby i uczeń, i rodzic, i nauczyciel chodzili do szkoły z przyjemnością i satysfakcją.

W innym miejscu pani mnister pisze:
Dyrektor szkoły powinien móc samodzielnie prowadzić zgodną z lokalnymi potrzebami politykę zatrudniania i wynagradzania, a zespół nauczycieli czuć się w pełni odpowiedzialny – przed rodzicami uczniów oraz środowiskiem, w którym działa – za koncepcję edukacyjną i efekty pracy konkretnej szkoły.


Katarzyna Hall przekonuje  także: Wszędzie tam, gdzie istnieją lokalni partnerzy społeczni chcący przejmować odpowiedzialność za część zadań publicznych w sferze edukacji, powinno się stwarzać po temu warunki. Fundacje i stowarzyszenia edukacyjne z powodzeniem, w sposób efektywny i trafnie wychodzący naprzeciw potrzebom społecznym, prowadzą już w naszym kraju wiele placówek edukacyjnych, są także autorami wielu rozwiązań organizacyjnych i programowych, często mających charakter prekursorski. One również pomagają wyrównywać szanse edukacyjne, animują i wspierają szereg programów międzynarodowej wymiany i współpracy w sferze edukacji.

ZNP odczytuje te propozycje jako zapowiedź likwidacji Karty Nauczyciela.


- Mamy nadzieję, że pani minister będzie potrafiła wytłumaczyć nam te zamierzenia na grudniowym posiedzeniu przezydium ZG ZNP - mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. - Dużo bardziej konkretnie niż na spotkaniu w ministerstwie edukacji, kiedy najwyraźniej bała się powiedzieć nam o swoich prawdziwych planach.


www.glos.pl

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl