WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Powiało grozą - komunikat ZNP

 

 

18 grudnia minister edukacji Katarzyna Hall przedstawiła główne zamierzenia resortu edukacji na posiedzeniu sejmowej komisji edukacji.

Planowane działania MEN mają dwa cele: dokończenie reformy systemu edukacji rozpoczętej przez ministra Handkego oraz uproszczenie prawa oświatowego. Mają one zostać osiągnięte poprzez – wzmocnienie autonomii samorządu lokalnego w zakresie organizacji zadań oświatowych, zwiększenie kompetencji dyrektora szkoły w sprawach organizacji pracy i kształtowania płac, wspieranie aktywności obywatelskiej uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zdaniem minister, aby to zrealizować należy m.in. wprowadzić bon edukacyjny, zlikwidować kuratoria oświaty, zmienić system wynagradzania nauczycieli, a także obniżyć wiek szkolny dzieci do 6 r.ż.

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, zapowiedzi minister Hall razem z wypowiedziami niektórych posłów Platformy Obywatelskiej, dają obraz kierunków zamian w systemie edukacji. Najgroźniejszym pomysłem jest wprowadzenie bonu edukacyjnego, który będzie początkiem końca małej szkoły, małej klasy i podda oświatę prawom rynku. Ten pomysł wzmocni oświatę niepubliczną, a także publiczną prowadzoną np. przez menadżerów, stowarzyszenia czy fundacje.

Groźne jest także zamierzenie odebrania kuratoriom oświaty nadzoru pedagogicznego i przekazane go komisjom edukacyjnym i samorządom. Oznacza to zdjęcie z MEN-u odpowiedzialności za spójność systemu edukacji. To nie wszystko. Likwidacja kuratorów to powrót do ustawowych zapisów (tak było za ministra Handkego) pozbawiających kuratora prawa do decydowania o likwidacji bądź pozostawieniu placówki oświatowej.

Pracowników powinna szczególnie niepokoić zapowiedź zwiększenia kompetencji organu prowadzącego w zakresie wynagradzania nauczycieli. Chodzi o większy udział dodatków będących w ich dyspozycji kosztem płacy zasadniczej. Ten scenariusz jest już możliwy w przyszłym roku. Oznacza to, że gwarantowane środki na wynagrodzenia określone w rozporządzeniu ministra edukacji mogą być niższe, natomiast dodatki będą uzależnione od negocjacji.

Obecny na komisji Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP określił te propozycje jednoznacznie. – To są rewolucyjne zmiany, niezwykle groźne nie tylko dla pracowników, ale dla całego systemu – powiedział. – Ich wdrożenie jest możliwe przy zmianie ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Czy możemy się tego spodziewać? – pytał.

Minister nie odpowiedziała na to pytanie, natomiast posłowie w swoich wypowiedziach taką konieczność widzieli, zwłaszcza w zakresie pensum dydaktycznego i decentralizacji systemu wynagradzania.

ZNP uważa, że program zaprezentowany przez minister Hall powinien zmobilizować środowisko oświatowe do poparcia decyzji Zarządu Głównego w sprawie ogólnopolskiej manifestacji 18 stycznia 2008 r. Jeżeli chcemy przeciwstawić się m.in. bonowi oświatowemu, oddaniu naszych wynagrodzeń samorządom i dyrektorom, zniesieniu odpowiedzialności państwa za spójność systemu, zdecydowanie zamanifestujmy nasz sprzeciw. Bądźmy mądrzy przed szkodą!

Związek Nauczycielstwa Polskiego

 

Źródło: www.znp.edu.pl