WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Uchwała ZG ZNP z 18 grudnia 2007 r. w sprawie akcji protestacyjnej ZNP

 

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, obradujący 18 grudnia 2007 r. w Warszawie, podtrzymuje uchwałę Prezydium ZG ZNP z 8 października 2007 r.

ZNP uważa proponowany przez rząd 10% wzrost płac nauczycieli w roku 2008 za niesatysfakcjonujący i zdecydowanie odbiegający od oczekiwań środowiska oświatowego, jak również deklaracji składanych w parlamentarnej kampanii wyborczej.

ZNP domaga się wzrostu średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty do 100% kwoty bazowej oraz zwiększenia wskaźników procentowych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 150% dla kontraktowego, 200% dla mianowanego i 250% dla dyplomowanego.

Wobec powyższego Zarząd Główny ZNP postanawia:
  • utrzymać akcję protestacyjną
  • zorganizować ogólnopolską manifestację w Warszawie 18 stycznia 2008 r.
  • wystąpić do Ministra Edukacji Narodowej z żądaniem przedłożenia projektu rozporządzenia płacowego pokazującego faktyczną skalę wzrostu wynagrodzeń nauczycieli
  • rozpocząć w ogniwach związkowych akcję informacyjną dotyczącą aktualnych postulatów ZNP
  • zawiesić procedury sporów zbiorowych z pracodawcami
Zarząd Główny ZNP upoważnia Prezydium ZG ZNP do podejmowania bieżących decyzji związanych z prowadzeniem akcji protestacyjnej ZNP.

 
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl