WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


KOMUNIKAT - manifestacja ZNP . Warszawa 18 styczeń 2008

 

 

KOMUNIKAT


Koleżanki i Koledzy
Prezesi Oddziałów ZNP
Członkowie Prezydium i Zarządu Okręgu Pomorskiego
Prezesi Ognisk
Członkowie ZNP
Pracownicy oświaty

W dniu 18 grudnia 2007r Zarząd Główny ZNP podjął Uchwałę o organizacji manifestacji ZNP – nauczycieli i pracowników oświaty .

Manifestacja odbędzie się 18 stycznia 2008r w Warszawie.

Manifestujący przejdą pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, następnie pod gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej i zakończą manifestację na ulicy Wiejskiej pod gmachem Sejmu RP.

Podjęta Uchwała przez członków ZG ZNP z dnia 18 grudnia była wynikiem przeprowadzonej ankiety skierowanej do członków Związku.

W województwie pomorskim na ankietę odpowiedzieli : członkowie ZG okręgu pomorskiego, członkowie Prezydium ZOP , pełnomocnicy powiatowi oraz liczna grupa prezesów ognisk i ich członkowie.

Do 21 grudnia do ZG ZNP wpłynęło 33,989 odpowiedzi ankietowanych . Wynika z nich , że 92,17% respondentów jest niezadowolonych z przedstawionych przez rząd propozycji przyszłorocznych podwyżek dla nauczycieli. Zaledwie 7,83% pytanych uznało , że podwyżki na takim poziomie są zadawalające.

Prawie 45,95% ankietowanych opowiedziało się za zorganizowaniem manifestacji w warszawie, 21,48% za strajkiem do odwołania, 24,40% za jednodniowym strajkiem, a prawie 8,17% uważa, że Związek nie powinien podejmować żadnych działań.

Manifestacja jest wyrazem niezadowolenia rzeszy pracowników oświaty z proponowanych zmian w projekcie budżetu państwa na rok 2008 , ignorowaniu przez rząd RP postulatów ZNP dotyczących płac i emerytur nauczycieli oraz proponowanym przez ministra edukacji kierunków polityki edukacyjnej państwa .


Koleżanki i Koledzy ,

Zwracam się do wszystkich działaczy ZNP , pracowników oświaty województwa pomorskiego o masowy udział w manifestacji organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Proponuję, aby zbiórki grup uczestników w manifestacji zostały zorganizowane w oddziałach z siedzibami w powiatach. Oznacza to, że z każdego powiatu winien wyjechać co najmniej jeden autokar uczestników ( koszty przejazdu autokarów pokrywa ZG ZNP )

Proszę Pełnomocników powiatowych o :

1/. zorganizowanie grup wyjeżdżających na manifestację

2/. koordynowanie wszystkich działań związanych z jej organizacją

3/. bieżące śledzenie stron internetowych ZG i ZOP ZNP

4/. systematyczne przekazywanie informacji dotyczących organizacji wyjazdu członkom Związku

Informacje pisemne o ilości uczestników proszę przekazać do siedziby Zarządu Okręgu Pomorskiego w następujących terminach : 07 stycznia – informacje wstępne ( szkolenie prezesów oddziałów w GDN ) ; do 14 stycznia informacje ostateczne.


Za organizację manifestacji odpowiedzialni są :

- Sekretariat Zarządu Okręgu Pomorskiego,

- Koordynatorzy rejonów

- Pełnomocnicy powiatowi

- Członkowie Prezydium i Zarządu Okręgu Pomorskiego

- Prezesi Oddziałów gminnych


Wszelkie informacje dotyczące organizacji wyjazdu, członkowie Związku oraz pracownicy oświaty mogą uzyskać w : siedzibie Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP w godz. od 8.00 – 16.00 ( tel: 058-3013973, 058-3011738 ; e-mail : pomorskie@znp.edu.pl ); oddziałach ZNP z siedzibami w powiatach oraz oddziałach gminnych ( adresy i telefony siedzib Zarządów Oddziałów ZNP znajdują się na stronie internetowej Zarządu Okręgu Pomorskiego: www.pomorskie.znp.edu.pl )


18 STYCZNIA 2008r BĄDŹMY RAZEM !!!

CZAS JUŻ ZDOBYĆ LEPSZY BYT !!!

POŁĄCZENI JAK NAJŚCIŚLEJ KRZEPIMY TYLKO WŁASNĄ MOC !!!!!!!

POŚWIĘCENIEM NASZYM DZIELNI WALCZMY MĘŻNIE O NASZ BYT !!!!!!

NIECHAJ ZŁACZĄ SIĘ ROZBICI , BO W JEDNOŚCI SIŁA JEST !!!!!!!!!


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Elżbieta A. Markowska
Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP