WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Sześciolatki do szkoły - trwają prace nad zmianami

 

 

W marcu pod obrady Rady Ministrów trafią założenia zmian w systemie oświaty, które pozwolą sześciolatkom wcześniej rozpoczynać edukację. Nad założeniami pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obecnie w MEN prowadzone są analizy demograficzne i finansowe, które pozwolą właściwie ustalić harmonogram wprowadzanych zmian.
„Nie ma jeszcze wiążących ustaleń w tej sprawie, ale zakładamy, że zmiany będą wprowadzane etapami. Pierwsza grupa sześciolatków najprawdopodobniej trafi do szkoły 1 września 2009 r.” - uważa Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej.
W tej chwili, na początku planowania, MEN zakłada, że datą, od której wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek uczęszczania do szkoły, może być 1 września 2011 r.

Zmiany dotyczące edukacji sześciolatków, wiążą się z koniecznością dopasowania całego systemu oświaty. Będzie to wymagało m.in. dokonania zmian programowych i odpowiedniego przygotowania nauczycieli, tak, aby treść i sposób kształcenia były przystosowane do możliwości ucznia związanych z etapem jego rozwoju. Celem MEN jest też doprowadzenie do sytuacji, w której pięcioletnie dzieci będą uczęszczały do przedszkola, co ma lepiej przygotowywać dzieci do pójścia do szkoły, zarówno pod kątem intelektualnym jak i ich rozwoju społecznego. Celem tych działań ma być też m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

Planowane zmiany organizacyjne i programowe mają także doprowadzić do lepszego przystosowania systemu edukacji do potrzeb gospodarki. Absolwenci szkół zaczną rok szybciej niż obecnie wchodzić na rynek pracy.

***

Obecnie obowiązek szkolny dotyczy siedmiolatków. Sześciolatki mają obowiązek uczestniczyć w tzw. rocznym przygotowaniu przedszkolnym. Dzieci pięcioletnie na terenach miejskich w bardzo dużym odsetku uczęszczają do przedszkoli, natomiast na terenach wiejskich jest to obecnie zjawisko relatywnie rzadkie. Maturę zdaje uczeń dziewiętnastoletni (licea) lub dwudziestoletni (technika).

W zdecydowanej większości krajów europejskich sześciolatki rozpoczynają już naukę w szkole, zaś osiemnastolatki zdają maturę i rozpoczynają studia.


Źródło: www.men.gov.pl