WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Wystapienie do Premiera w sprawie realizacji postulatów ZNP

 

 

ZPE/079/1/KB/08                                                   2008-01-22                                                                                                                          


Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

W A R S Z A W A

 

Szanowny Panie Premierze,


środowisko oświaty z coraz większym niepokojem odbiera zapowiedzi minister edukacji narodowej, pani Katarzyny Hall, o propozycjach daleko idących reform, polegających między innymi na dalszej decentralizacji systemu oświaty poprzez wprowadzenie bonu oświatowego, decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli oraz likwidacji kuratoriów oświaty.

Za szczególnie groźny środowisko oświatowe uznaje również pomysł likwidacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, a także położenie przez resort edukacji zbyt dużego nacisku na możliwość wyrównywania szans edukacyjnych poprzez alternatywne formy wychowania przedszkolnego.

Z powszechną krytyką spotkała się również wysokość tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Wyrazem niepokoju środowiska oświatowego była manifestacja pracowników oświaty zorganizowana 18 stycznia w Warszawie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wzięło w niej udział przeszło 12 tys. pracowników oświaty.


Szanowny Panie Premierze,

21 stycznia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP, podczas którego podjęto decyzję o ponownym zwróceniu się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i przedstawienie przez Rząd RP do końca lutego br. propozycji rozwiązań w sprawach:

• wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2009 – 2010 tak, aby nauczyciel rozpoczynający pracę osiągnął 50% wzrost wynagrodzenia zasadniczego

• wycofania się Ministra Edukacji Narodowej z dalszej decentralizacji systemu oświaty i wynagrodzeń nauczycieli

• upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez utrzymanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

• przedstawienia rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli, które obowiązywałyby po 1 stycznia 2009 r.

Ponadto Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje wprowadzenia w roku 2008 do projektu rozporządzenia płacowego dla nauczycieli rozwiązań polegających na:

• co najmniej 3% wzroście udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w stosunku do propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

• objęciu dodatkiem za wychowawstwo nauczycieli przedszkoli

• podniesieniu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli po studium nauczycielskim, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu

• określeniu dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących przy ustnych egzaminach maturalnych


Panie Premierze,

dalsze działania Związku Nauczycielstwa Polskiego uzależniamy od stanowiska Pana i Rządu RP do przedstawianych postulatów.


(-) Sławomir Broniarz
Prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl