WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Negocjacje płacowe

 

 

Podczas wczorajszych, wielogodzinnych negocjacji płacowych, MEN bronił przedstawionej dwa tygodnie wcześniej propozycji wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli twierdząc, że może ono wzrosnąć tylko o 10 proc. (tyle wzrosła w 2008 r. kwota bazowa).

ZNP wykazał, że jest to twierdzenie nieprawdziwe, ponieważ można zwiększyć wynagrodzenie zasadnicze wykorzystując środki zarezerwowane na wzrost dodatków. Opierając się na analizie dodatków motywacyjnych udowodnił, że kwota zarezerwowana przez MEN dla jednego nauczyciela na dodatek motywacyjny (154 zł), jest co najmniej przeszacowana o 54 zł. Podobnie sprawa wygląda z godzinami ponadwymiarowymi.


Wobec różnicy zdań, ZNP wspólnie z innymi związkami zawodowymi nie podpisał z resortem żadnego porozumienia, w tym także protokołu rozbieżności, by nie zamykać sobie możliwości do dalszych negocjacji.


Jednocześnie ZNP wraz z innymi związkami powrócił do postulatów dotyczących dodatku za wychowawstwo w przedszkolach, podniesienia w tabeli wynagrodzeń nauczycieli po SN i praktycznej nauki zawodu, a także przypomniał o wynagradzaniu za pracę przy maturze ustnej. MEN rozstrzyga te kwestie niekorzystnie dla nauczycieli.


Wobec braku porozumienia, związki przedstawiły wspólne stanowisko domagając się kolejnej tury rozmów i informując MEN, iż może się ona odbyć dopiero po 7 lutego. W tym dniu przedstawiciele wszystkich oświatowych związków spotykają się w siedzibie ZG ZNP, by wypracować wspólną strategię działań negocjacyjnych.


- MEN okopał się na swoich pozycjach, wykazując wyjątkowy brak chęci do porozumienia. Przypuszczam, że po prostu nie ma pokrycia środków na wdrożenie zadeklarowanych podwyżek płac przez rząd – mówi Krzysztof Baszczyński, szef zespołu negocjacyjnego Związku. – Pozytywną stroną tych negocjacji jest fakt, iż po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich związków zawodowych, w sprawach pracowniczych byli razem i przyjęli wspólne stanowisko. Moim zdaniem jest to historyczny moment – podkreśla wiceprezes ZG ZNP.


MEN proponuje, by w tym roku pensje zasadnicze stażystów i kontraktowych wzrosły o 200 zł brutto, a mianowanych i dyplomowanych o 185 zł.


Wcześniej spotkali się sami związkowcy. O godz. 10.00 w siedzibie ZG ZNP o strategii negocjacyjnej rozmawiali przedstawiciele ZNP i m.in. Forum Związków Zawodowych. Natomiast godzinę później na zaproszenie oświatowej „Solidarności”, spotkali się przedstawiciele wszystkich związków związanych z edukacją. Związek reprezentowali członkowie zespołu negocjacyjnego pod kierownictwem Joanny Wąsali, członka Prezydium ZG ZNP.


Po tym spotkaniu związkowcy wystosowali wspólny komunikat, w którym informują, że 31 stycznia w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZNP, FZZ, SKOiW „S”, Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”. – Uczestnicy spotkania wyrazili wolę współdziałania związków zawodowych w zakresie reprezentowania interesów pracowniczych osób zatrudnionych w oświacie, a w szczególności wymienili stanowiska w sprawie propozycji płacowych MEN oraz zmian w zasadach wynagradzania nauczycieli – czytamy w komunikacie. (mk)

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl