WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Wspólne pismo związków do minister edukacji

 

 

Warszawa, 2008-02-07

 

Pani
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej


Związki zawodowe działające w oświacie przedstawiają wspólne stanowisko dotyczące zaproponowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 16 stycznia 2008 r. projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Związki zawodowe wyrażają swoją dezaprobatę wobec sposobu procedowania nad projektem ww. rozporządzenia. Wymuszanie przez MEN na związkach zawodowych zakończenia w dniu 31 stycznia br. negocjacji jest zaprzeczeniem form dialogu społecznego, w tym sposobu negocjowania istotnych aktów prawnych, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela oraz w ustawie o związkach zawodowych.

Ograniczanie negocjacji dotyczących wysokości wynagrodzenia zasadniczego tylko do 10% wskaźnika wzrostu budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Dane przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w symulacji płacowej nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby etatów oraz struktury wysokości wynagrodzenia. W związku z powyższym domagamy się merytorycznego odniesienia się do zapisów zawartych we wspólnym stanowisku związków zawodowych przedstawionym 31 stycznia 2008 r.

Związki zawodowe działające w oświacie zdecydowanie odrzucają projekt rozporządzenia z 16 stycznia br. wraz z załącznikiem, dotyczącym minimalnych stawek wynagrodzenia.

Związki zawodowe domagają się:

1.    Wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych na poziomie minimum 200 zł, a dla nauczycieli dyplomowanych wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o co najmniej 10% (środki pochodzą m.in. ze zmniejszenia o 1% udziału dodatku motywacyjnego w strukturze wynagrodzenia, tj. z 4,91% do 3,91% oraz o 0,25% z udziału godzin ponadwymiarowych w strukturze wynagrodzenia, tj. z 8,10% do 7,85%)
2.    Przeniesienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli  po SN z poziomu wykształcenia 4 do poziomu 3 (tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych)

3.    Zapisania w rozporządzeniu płacowym dodatku funkcyjnego za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. Zapis § 5 pkt 2 lit a rozporządzenia powinien brzmieć: wychowawcy oddziału (grupy).


Ponadto, związki zawodowe działające w oświacie, po przedstawieniu przez Ministra Edukacji Narodowej danych dotyczących zatrudnienia oraz wykorzystania środków na podwyżki w roku 2007, domagają się w bieżącym roku kalendarzowym kolejnej podwyżki płac.


Forum Związków Zawodowych

NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich
i Zakładów Poprawczych

SKOiW NSZZ „Solidarność”

WZZ „Solidarność - Oświata”

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl