WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Porozumienie oświatowych związków zawodowych

 

 

Przedstawiciele sześciu oświatowych związków zawodowych podpisali 7 lutego porozumienie dotyczące wspólnego działania na rzecz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Nauczyciele domagają się wyższych płac i zachowania uprawnień emerytalnych po 2008 r. – Po raz pierwszy mówimy jednym głosem – powiedział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wspólne stanowisko związkowcy przekazali premierowi oraz minister edukacji.

Zobacz porozumienie

Zobacz pismo do minister edukacji

Związki domagają się zwiększenia udziału minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli w 2008 r., rozwiązań systemowych gwarantujących znaczący wzrost wynagrodzeń w latach 2009 – 2010, satysfakcjonujących ich rozwiązań emerytalnych po roku 2008 oraz rozwiązań prawnych dających szansę na realny wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

- Oczekujemy od rządu przedstawienia do końca lutego br. propozycji rozwiązań wynikających z treści niniejszego porozumienia. Jednocześnie przedstawiciele związków zawodowych informują, że brak porozumienia z rządem w wymienionych kwestiach będzie skutkował niepodpisaniem rozporządzenia płacowego w 2008 r. oraz rozpoczęciem procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – czytamy w porozumieniu.

- Z dzisiejszego i poprzedniego spotkania przedstawicieli związków zawodowych wynika daleko idąca zbieżność oczekiwań wszystkich związków, których istotne cele zostały wyartykułowane w porozumieniu. Mam nadzieję, ze nasze wspólne działanie przyniesie szybszą i skuteczniejszą reakcję na nasze postulaty - powiedziała wiceprzewodnicząca Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Halina Kurpińska. - Oczekujemy podjęcia rzeczywistych negocjacji przez rząd we wszystkich podstawowych sprawach dotyczących polityki edukacyjnej państwa – dodał Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych.

Porozumienie podpisali przedstawiciele: Forum Związków Zawodowych, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, SKOiW NSZZ „Solidarność”, WZZ „Solidarność – Oświata”, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”.

Związkowcy opracowali również strategię negocjacyjną dotyczącą rozmów płacowych z MEN na temat tegorocznego rozporządzenia płacowego. (mk)

 

Porozumienie oświatowych związków zawodowych


Przedstawiciele oświatowych związków zawodowych postanawiają wspólnie działać na rzecz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Oczekujemy od Rządu RP rzeczywistego dialogu ze związkami zawodowymi na temat polityki edukacyjnej państwa.

Domagamy się:
- zwiększenia udziału minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, które będzie zagwarantowane w - rozporządzeniu płacowym MEN,
- rozwiązań systemowych gwarantujących znaczący wzrost wynagrodzeń nauczycieli w latach 2009 – 2010,
- rozwiązań emerytalnych po roku 2008 satysfakcjonujących nauczycieli,
- rozwiązań prawnych dających szansę na realny wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Oczekujemy od rządu przedstawienia do końca lutego br. propozycji rozwiązań wynikających z treści niniejszego porozumienia. Jednocześnie przedstawiciele związków zawodowych informują, że brak porozumienia z rządem w wymienionych kwestiach będzie skutkował niepodpisaniem rozporządzenia płacowego w 2008 r. oraz rozpoczęciem procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Forum Związków Zawodowych, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, SKOiW NSZZ „Solidarność”, WZZ „Solidarność – Oświata”, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa”.

 

Źródło: www.znp.edu.pl