WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Można już zbierać podpisy!

 

 

7 lutego br. Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował w ogólnopolskim Dzienniku („Trybuna”) ogłoszenie informujące o otrzymaniu postanowienia Marszałka Sejmu RP z o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Zgodnie z prawem, od dnia publikacji ogłoszenia Komitet może zbierać podpisy pod inicjatywą.

Ogłoszenie:

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy z dnia … o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8 (zwany dalej„Komitetem”) ogłasza, iż otrzymał postanowienie Marszałka Sejmu RP z dn. 31stycznia 2008 r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy z dnia … o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe oznacza, że Komitet posiada osobowość prawną.

Jednocześnie Komitet informuje, iż projekt ustawy, stanowiący przedmiot inicjatywy ustawodawczej jest udostępniany do publicznego wglądu w siedzibie Komitetu i siedzibach ogniw statutowych Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Sławomir Broniarz
Pełnomocnik Komitetu