WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Odpowiedź Prezesa Okregu Pomorskiego ZNP na pismo przewodniczacego NSZZ SOLIDARNOŚC regoinu gdańskiego

 

 

96/077/1/II/2008                                                                                 15.02.2008

akcji zbierania podpisów

 

 

Szanowny Pan
WOJCIECH  KSIĄŻEK
Przewodniczący
Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ „
Regionu Gdańskiego

 

Panie Przewodniczący,

Z pewnym zdziwieniem przyjmuję pismo przesłane przez Pana do Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP o „ akcji protestacyjnej  w oświacie „.
Mam wrażenie, że podejmując tę akcję , nie wziął Pan pod uwagę następujących faktów :

1/. Podpisane  POROZUMIENIE  przez 6 związków zawodowych działających w oświacie,  określa działania podejmowane wspólnie , ich zakres i harmonogram.
Wydawało się , ze celem wspólnego porozumienia było wyeliminowanie działań jednostkowych, jako mniej skutecznych i mających jedynie charakter rywalizacji międzyzwiązkowej.
Ponadto, w podpisanym porozumieniu , ZNP ustąpił z wielu propozycji poprzednio zgłaszanych,  biorąc pod uwagę  jedność  działania i wyważania  realnych celów możliwych  do osiągnięcia, jakie sobie postawiliśmy, w tym przede wszystkim poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i zrównania pozycji polskiego nauczyciela z europejskimi  standardami wykonywania naszego zawodu.

2/. Poprawę płac w oświacie można osiągnąć na dwa sposoby :
= poprzez zmianę wskaźników uzyskiwania średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli;
lub
= poprzez wzrost kwoty bazowej.
Pozostawiając kwestię zasadności relacji między płacami dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, zwracam uwagę, że współautorem obecnego systemu jest Pan osobiście. Artykuł 30 Karty Nauczyciela  został uchwalony przez Sejm w czasach rządu AWS – rządu, w którym pełnił Pan funkcję podsekretarza  stanu w MEN.
System wówczas przez Pana zaproponowany, obowiązuje  od roku 2002, kiedy to już            za rządów SLD-PSL wdrożono trzeci etap przygotowanej przez Pana i Ministra Handke reformy płac w oświacie.
Dla mnie - obserwatora obrad przedstawicieli oświatowych związków zawodowych  było oczywiste, ze ZNP nie obstaje obsesyjnie przy swojej koncepcji zmiany art. 30 KN, aby w ten sposób   uwzględnić   wkład  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w kształt Karty Nauczyciela z roku 2000.

3/. Odnoszę wrażenie, że obecna sytuacja NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ „ jest kłopotliwa            ze względu na fakt, że organizacja Państwa, latem ubiegłego roku, podpisała z rządem Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego  POROZUMIENIE  o wzroście płac  w oświacie o 9,3%.
Wprawdzie poprzedni rząd nie uwzględnił tego porozumienia w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008, ale ostateczny kształt ustawy budżetowej na obecny rok przewiduje wzrost płac średnio o 10 %.
ZNP świadom wielu uwarunkowań funkcjonowania oświaty w Polsce jest zainteresowany perspektywicznym działaniami na rzecz poprawy bytu nauczycieli ,  zrównania go do europejskiego poziomu, nie rezygnując z w miarę optymalnych rozwiązań doraźnych.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Dziękuję za przekazane nam materiały, proszę jednocześnie, aby bardziej uwzględnić  w działaniach lokalnych, ustalenia ogólnopolskiego porozumienia oświatowych związków zawodowych.

                                                                                   
Z wyrazami szacunku

                                                                                                Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP

                                                                                                            Elżbieta A. Markowska

 

Do wiadomości :

1/. Sławomir Broniarz - Prezes ZNP
2/. Prezesi Oddziałów województwa pomorskiego
3/. Prezesi Okręgów ZNP