WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Negocjacji ciąg dalszy - Komunikat

 

 

20 lutego 2008 r. odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wynagrodzenia nauczycieli.
Mimo zgłoszonych 31 stycznia i 7 lutego br. postulatów, pod którymi podpisały się wszystkie związki zawodowe, w sprawie m.in:

  • podniesienia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
  • podniesienia wynagrodzeń dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i po SN poprzez przesunięcie ich do wyższej grupy
  • jednoznacznego zapisu o prawie do dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt rozporządzenia, który jest powieleniem projektu zakwestionowanego przez związki 16 stycznia br., co oznacza, że żaden z postulatów nie został zrealizowany.

Wobec powyższego, mimo sugerowania przez MEN podpisania jakiegokolwiek porozumienia, nawet w formie protokółu rozbieżności, związki zawodowe odrzuciły propozycje resortu i przyjęły wspólne stanowisko, które zamieszczamy poniżej.

Stanowisko

 

Koleżanki i Koledzy – Nauczyciele

Ministerstwo Edukacji Narodowej chciało wciągnąć nas w chocholi taniec, bowiem mimo kolejnej tury rozmów, ciągle byliśmy w tym samym miejscu, tj. na początku rozmów, kiedy to przedstawiono nam projekt rozporządzenia wraz z tabelą płac i oznajmiono: nie ma możliwości jakichkolwiek zmian. Te negocjacje to przykład zwyczajnej farsy i pozorowanych działań. Negocjacje oznaczają dialog i możliwość dokonywania zmian. Byliśmy i jesteśmy gotowi do rozmów, ale nie ciągle o tym samym.

Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP
Przewodniczący zespołu negocjacyjnego ZNP

 

Źródło: www.znp.edu.pl