WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Kolejna tura negocjacji w sprawie podwyżek dla nauczycieli

 

 

Briefing Pani Krystyny Szumilas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie negocjacji ze związkami zawodowymi dotyczących wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
(20.02.2008 r.)

Kolejna tura negocjacji w sprawie podwyżek dla nauczycieli

– W ciągu mijających 100 dni pracy Ministerstwa Edukacji Narodowej wydarzyło się bardzo wiele, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Pierwszą decyzją tego rządu było zwiększenie subwencji oświatowej i podniesienie płac nauczycieli o 10%. […] Musimy się mieścić w granicach prawa i zarówno my, jak i związki zawodowe dobrze wiemy, jaka kwota została w ustawie budżetowej zabezpieczona na podwyżki. Pieniądze dla nauczycieli już czekają na wypłatę – powiedziała podczas briefingu w gmachu MEN Pani Minister Krystyna Szumilas, prezentując stanowisko resortu po spotkaniu ze związkami zawodowymi, które odbyło się 20 lutego br.

Przedmiotem spotkania Pani Minister Krystyny Szumilas ze związkami zawodowymi w dniu 20.02.2008 r. była treść projektu rozporządzenia, dotyczącego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, który przygotowano z uwzględnieniem uwag przedstawicieli związków zawodowych wyrażonych podczas wielogodzinnych negocjacji odbytych w dniach 16.01.2008 r. i 31.01.2008 r. W negocjacjach uczestniczyli również zaproszeni przez Panią Krystynę Szumilas przedstawiciele Zespołu do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 13.02.2008 r. Zespół ten pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia.

Pani Minister, zwracając się do reprezentantów związków zawodowych, stwierdziła, że obie strony powinny dążyć do jak najszybszego podpisania rozporządzenia, tak aby wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli zostało wypłacone przez samorządy w terminie, tj. najpóźniej do dnia 5 maja 2008 r. Im szybciej zostaną przyjęte i opublikowane wymagane akty prawne, tym szybciej będzie to możliwe. - Dlatego uważam za konieczne – powiedziała Pani Minister - zmierzanie do zakończenia prac w możliwie najbliższym terminie. Postulat związkowy podniesienia stawek wynagrodzenia zasadniczego o więcej niż 10% nie może zostać przyjęty. Takie rozwiązanie spowodowałoby przeniesienie ciężaru podwyżek na samorządy terytorialne.

W przekazanym w dniu 20.02.2008 r. projekcie rozporządzenia wycofana została, na skutek postulatów strony związkowej oraz samorządowej, zmiana dotycząca dodatku funkcyjnego dla wychowawców przedszkoli. Projekt przewiduje także wzrost stawek wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych na poziomie 200 zł oraz 185 zł na stopniach nauczyciel mianowany i dyplomowany.

Strona związkowa odmówiła podpisania wspólnego z MEN dokumentu końcowego, równocześnie przekazując na ręce Pani Minister stanowisko uczestniczących w negocjacjach związków zawodowych. Postawa przedstawicieli związków skłoniła zaproszonych na negocjacje członków Zespołu do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do opuszczenia sali obrad w trakcie spotkania.

***

W spotkaniu z Panią Minister Szumilas uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Forum Związków Zawodowych, Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność Oświata”, NSZZ „Solidarność 80”, KNSZZ „Solidarność 80” Sekcja Oświaty, a także zaproszeni członkowie Zespołu do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Pan Cezary Przybylski, Pan Andrzej Jakubiec, Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Pani Renata Szczepańska, Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Pan Zenon Tagowski, Pan Marek Olszewski – Współprzewodniczący Zespołu.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl