WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Edukacja globalna i zrównoważonego rozwoju - konsultacje przedstawicieli MEN z organizacjami pozarządowymi

 

 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi odbyło się 14 lutego (czwartek) br. w MEN. Tematyką spotkania była działalność organizacji i MEN w obszarze edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju. W spotkaniu MEN reprezentował Pan Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie.

„Organizacja tego spotkania to znak, że jesteśmy otwarci i ciągle się uczymy. MEN jest gotowe rozmawiać, słuchać i uczyć się, ale i proponować pewne rozwiązania” - powiedział Minister Stanowski.

Organizacje pozarządowe zaprezentowały kilka propozycji dotyczących roli MEN w przyczynieniu się do rozwoju edukacji globalnej, m.in.:
 1. Wyznaczenie w MEN osoby, która pełniłaby funkcję koordynatora wszelkich spraw związanych z edukacją rozwojową. Uczestnictwo jej w spotkaniach Grupy Roboczej ds. Edukacji Rozwojowej działającej przy Grupie Zagranica;
 2. Stworzenie dobrych możliwości szkoleniowych (dokształcania zawodowego) dla nauczycieli, tak by eliminować stereotypy w nauczaniu i kłaść nacisk na odpowiedzialność i rzetelną wiedzę o świecie;
 3. Przygotowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lub na zlecenie MEN przez wybraną organizację czy instytucję edukacyjną pakietu szkoleniowego dla nauczycieli; MEN mógłby to sfinansować i oficjalnie zatwierdzić;
 4. Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem do szkół ścieżki międzyprzedmiotowej - edukacja globalna; udział MEN w przygotowaniu strategii wprowadzania edukacji rozwojowej do szkół;
 5. Włączenie MEN (podległych instytucji) w ocenę materiałów edukacyjnych przygotowanych przez NGO, tj. „certyfikacja” materiału edukacyjnego oraz dydaktycznego;
 6. Zadbanie, by studenci kierunków pedagogicznych w toku studiów zapoznawali się z tematyką edukacji rozwojowej i metodami jej nauczania;
 7. Sfinansowanie zakupu literatury i filmów z edukacji globalnej do szkolnych bibliotek, tłumaczenia i dodawania napisów czy głosu lektora do różnych przydatnych filmów dokumentalnych, które nie są dostępne dla młodzieży ze względów językowych;
 8. Włączenie się MEN w organizację takich akcji, jak Tydzień Edukacji Globalnej;
 9. Organizacja olimpiady tematycznej z zakresu edukacji globalnej;
 10. Wsparcie organizacji pracujących w szkołach w ramach edukacji nieformalnej - lista organizacji, która uwiarygodni poszczególne organizacje i jej działania w szkołach.
 11. Wsparcie finansowe organizacji prowadzących zajęcia w szkołach (granty, konkursy), konkursy dla szkół gdzie NGO mogą być partnerami danego projektu;
 12. Koordynacja działań MEN i MSZ w zakresie edukacji rozwojowej, m.in. poprzez wspólne uczestnictwo w grupie roboczej.
Organizacje pozarządowe oczekują od MEN przede wszystkim partnerskiej współpracy w realizacji projektów z zakresu edukacji globalnej i zrównoważonego rozwoju. Zasygnalizowano, że niezbędne jest podjęcie skoordynowanych działań na szczeblu rządowym. Obie strony wyraziły swoje zadowolenie z faktu zainteresowania się tematem i oczekują, że współpraca w tym zakresie będzie się rozwijać.

Podsumowując spotkanie Pan Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie poinformował, że MEN chce być partnerem działań wspierających edukację globalną oraz zaproponował zacieśnienie współpracy z NGO, a także wyraził zainteresowanie MEN udzielaniem czynnego wsparcia organizacjom. Ponadto zasygnalizowano, że strona rządowa oczekuje na konkretne propozycje, na jakich płaszczyznach MEN może się włączyć w organizację Tygodnia Edukacji Globalnej. Dodatkowo MEN zasygnalizował, że w najbliższym czasie będzie ogłaszać konkursy na realizację zadań zleconych między innymi w zakresie dokształcania nauczycieli. Konkurs będzie dostępny dla organizacji pozarządowych.

Na spotkaniu zapowiedziano podjęcie wspólnych działań MEN i MSZ (reprezentowanego przez Panią Barbarę Szymanowską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ) w zakresie wspierania edukacji globalnej. Pierwszym przedsięwzięciem, które już wkrótce wspólnie zrealizują MEN i MSZ będzie konkurs dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji rozwojowej. Oba Ministerstwa zadeklarowały, że na jednej inicjatywie współpraca się nie skończy.

Spotkanie zapoczątkowało cykl systematycznych spotkań konsultacyjnych MEN z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań dotyczących dzieci i młodzieży m.in. edukacji obywatelskiej, wolontariatu, informacji młodzieżowej, wyrównywania szans, współpracy międzynarodowej.

W spotkaniu, wzięły udział następujące organizacje: Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Fundacja „Partners” Polska, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - Akcja Polska dla Darfuru, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodniopomorski, Pracownia Doskonalenia Nauczycieli CKP w Bełchatowie, Salezjański Wolontariat Misyjny "MŁODZI ŚWIATU", Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie Grupa eFTe Warszawa, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Stowarzyszenie Solar Net International, Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Obecni byli również członkowie Grupy Roboczej ds. Edukacji Rozwojowej działającej przy Grupie Zagranica oraz reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl