WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Wyjaśnienia dotyczące zasad przechodzenia przez nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela

 

 

W związku z licznymi pytaniami napływającymi do ZG ZNP dotyczącymi wcześniejszej emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela przedstawiamy poniższe wyjaśnienia:

Możliwość skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury na podstawie Karty Nauczyciela została przesunięta do 31 grudnia 2008 r.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, aby przejść na emeryturę tzn. uzyskać pozytywną decyzję emerytalną z ZUS (wyliczoną wysokość świadczenia emerytalnego) konieczne jest posiadanie trzydziestoletniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze i rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek.
Po nowelizacji art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela, która weszła w życie 31 sierpnia 2007 r., aby nabyć prawo do emerytury bez względu na wiek wystarczy najpóźniej do końca 2008 r. spełnić wymagania 30 lat zatrudnienia ogółem, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze, natomiast nie jest konieczne rozwiązanie stosunku pracy do 31 grudnia 2008 r. Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w każdym czasie po tej dacie.
Nauczyciele, którzy spełnią wymagania stażowe do końca 2008 r. nie są zobowiązani zgłaszać do ZUS tego faktu. Jednakże w przypadku wątpliwości, czy posiadają wymagany staż ubezpieczeniowy mogą - nie rozwiązując stosunku pracy - wystąpić do właściwego inspektoratu ZUS o ustalenie prawa do emerytury. ZUS w tej sytuacji ustali długość okresu pracy ogółem i okresu pracy pedagogicznej, nie wyda natomiast decyzji emerytalnej ustalającej wysokość świadczenia.
W każdym przypadku, niezależnie od daty rozwiązania stosunku pracy (także po 31 grudnia 2008 r., lecz przed ukończeniem ustawowego wieku emerytalnego - kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) osoby, które nabędą prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów Karty Nauczyciela będą miały ustalone świadczenie emerytalne według "starych zasad".
Dodać należy, że przynależność do OFE nie jest aktualnie przeszkodą do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, gdyż wystarczy razem z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego złożyć wniosek o przekazanie środków z rachunku w OFE na rachunek budżetu państwa.

 

Źródło: www.znp.edu.pl