WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Decentralizacja, czyli likwidacja subwencji - plany rządu

 

 

Zlikwidować czy pozostawić subwencję oświatową? - nad tym już wkrótce będą debatować zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – podał dzisiaj PAP.


Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ustaliła pierwszy pakiet zmian dotyczący dokończenia reformy decentralizacyjnej. Wśród propozycji, jakie wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od samorządów i organizacji samorządowych znalazły się również te dotyczące finansowania zadań edukacyjnych.

Proponowane zmiany dotyczą dwóch wariantów. Pierwszy zakłada utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania i pozostawienie subwencji oświatowej.

Drugi wariant to opracowanie zupełnie nowego systemu zapewniającego samorządom większy udział dochodów własnych, a jednocześnie wzmacniającego wyrównawcze funkcje mechanizmów subwencyjnych. Oznaczałoby to likwidację subwencji oświatowej oraz odejście od zasady jednolitego systemu finansowego dla wszystkich samorządów.

Zdaniem strony samorządowej zespołu ds. finansów KWRiST, „jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty powinny otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, nie zaś subwencje”.

Nad tymi propozycjami mają dyskutować na wspólnym posiedzeniu członkowie zespołu ds. edukacji i zespołu ds. finansów KWRiST.

Przy okazji omawiania zmian pojawi się kwestia likwidacji rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przedstawiciele korporacji samorządowych, poza Związkiem Gmin Wiejskich PR, opowiadają się za likwidacją rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w jej obecnej postaci. (PAP)

 

Źródło: www.znp.edu.pl