WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Komunikat ze spotkania oświatowych związków

 

 

Przedstawiciele oświatowych związków zawodowych -

Forum Związków Zawodowych,

NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych,

Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”,

Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”,

Związku Nauczycielstwa Polskiego

żądają:

1. Niezwłocznego zorganizowania debaty parlamentarnej dotyczącej założeń polityki edukacyjnej rządu ze szczególnym uwzględnieniem:

- sytuacji demograficznej Polski,

- poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników oświaty wynikającej ze wzrostu PKB,

- propozycji rozwiązań emerytalnych,

- proponowanych zmian w zakresie finansowania oświaty,

- działań JST zmierzających do likwidacji placówek oświatowych i przekazywania ich fundacjom i stowarzyszeniom,

- rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli.

2. Niezwłocznego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie płac pracowników oświaty w latach 2008 – 2010 i emerytur nauczycieli oraz systemowych rozwiązań dotyczących ustroju szkolnego, a także statusu prawnego nauczycieli określonego w ustawie Karta Nauczyciela.

3. Zwołania   posiedzenia   Komisji  Trójstronnej   poświęconego   wynagrodzeniom i rozwiązaniom emerytalnym pracowników oświaty.

Skuteczne reprezentowanie interesów pracowników oświaty wymaga konsekwentnego współdziałania wszystkich oświatowych związków zawodowych.

Apelujemy do wszystkich związków zawodowych działających w oświacie o przyłączenie się do naszych działań w duchu Porozumienia zawartego 7 lutego br.

 

Komunikat został podpisany przez przedstawicieli: Forum Związków Zawodowych, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Wolnego Związku Zawodowy „Solidarność – Oświata”, Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”, Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Warszawa, 4 marca 2008 r.

 

Źródło: www.znp.edu.pl