WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Komunikat z Prezydium ZG ZNP 4 marca

 

 

W związku z pojawieniem się nowych istotnych propozycji zmian adresowanych do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a dotyczących:

- rozwiązań emerytalnych,
- ustawy Karta Nauczyciela, jako dokumentu normującego status prawny i stosunki pracownicze nauczycieli,
- ustawy Kodeks Pracy,

Związek Nauczycielstwa Polskiego postanawia wystąpić z inicjatywą
1. zorganizowania debaty sejmowej poświęconej kierunkom polityki edukacyjnej państwa w tym finansowaniu i funkcjonowaniu oświaty, statusu prawnego nauczycieli oraz wynagrodzeń pracowników oświaty,
2. spotkania z Premierem w celu przedstawienia stanowiska związków zawodowych w sprawach płac pracowników oświaty i rozwiązań emerytalnych,
3. zwołania posiedzenia Komisji Trójstronnej w sprawie rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych a także rozwiązań emerytalnych.

Równocześnie Związek Nauczycielstwa informuje, że trwają przygotowania do posiedzenia Zarządu Głównego 8 kwietnia br., który podejmie decyzję dotyczącą dalszych działań ZNP.


Propozycje Związku popierają także inne związki zawodowe biorące udział w spotkaniu 4 marca 2008 r. - Forum Związków Zawodowych, Wolny Związek Zawodowy ”Solidarność – Oświata”, NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, Związek Zawodowy „ Rada Poradnictwa”.

 

Źródło: www.znp.edu.pl