WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Briefing Pani Katarzyny Hall, Minister Edukacji Narodowej, w sprawie powołania członków Rady Edukacji Narodowej (6.03.2008 r.)

 

 

Powstała Rada Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall powołała Radę Edukacji Narodowej. W skład 9-osobowej Rady, która będzie pełniła funkcję ciała doradczego, wchodzą Irena Dzierzgowska, dr Anna Radziwiłł, Anna Urbanowicz, prof. dr hab. Andrzej Janowski, prof. dr hab. Stefan Pastuszka, prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Franciszek Potulski, Mirosław Sawicki, dr Stanisław Sławiński.

Szefowa resortu edukacji poinformowała, że Radę Edukacji Narodowej powołano po dwumiesięcznych konsultacjach, podczas których określono zadania i program Rady. W skład Rady Edukacji Narodowej weszły osoby, które pełniły funkcję wiceministra edukacji w kolejnych rządach, jakie funkcjonowały w okresie od 1989 roku. „Chcieliśmy zgromadzić fachowców od edukacji. Osoby, które rozumieją dobrze, jak wygląda trud działania w tym miejscu, które mogą pomóc Ministrowi Edukacji Narodowej planować prace resortu, zabiegać o poparcie dla pomysłów na zmiany” – podkreśliła Pani Minister.

Dodała, że warto jest mówić o edukacji w duchu dialogu i porozumienia, tak, aby prowadzić politykę edukacyjną ponad podziałami politycznymi. „Od 1989 roku różne ugrupowania polityczne były przy władzy i różne miały pomysły na edukację. Jednak wszystkim ekipom przyświecało myślenie o jakości nauczania, o dobru ucznia, o tym, aby ta szkoła była jak najlepsza” – powiedziała szefowa MEN i wyraziła nadzieję, że powołanie Rady będzie sposobnością do ciekawej i pożytecznej dyskusji. Jak podkreśliła Pani Minister, jej zapowiedzią była już pierwsza część posiedzenia Rady, która dotyczyła założeń reformy programowej. Odbyła się ona bezpośrednio przed uroczystością wręczenia nominacji.

Zgodnie z podpisanym 6 marca 2008 r. Zarządzeniem, Rada Edukacji Narodowej jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Do jej zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty i wychowania, przedstawianie propozycji kierunków zmian w obszarze oświaty i wychowania oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań, zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty i wychowania. Pracami Rady kierować będzie urzędujący Minister. Posiedzenia Rady będą odbywać się nie rzadziej nić raz na trzy miesiące.

W czasie uroczystości wręczenia nominacji, która odbyła się 6 marca 2008 r., Pani Minister Katarzyna Hall podziękowała członkom Rady Edukacji Narodowej za przyjęcia zaproszenia do uczestnictwa w jej pracach.

 

Źródło: www.men.gov.pl