WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Wystąpienie ZNP do NIK o podjęcie działań kontrolnych w zakresie „przekazywania” przez jst prowadzenia szkół i placówek oświatowych fundacjom i stowarzyszeniom

 

 

BP/50/ŁP/11/2008                                                                             2008-03-19  

        
        Pan
        Jacek Jezierski
        Prezes Najwyższej Izby Kontroli

W ostatnim czasie do Zarządu Głównego ZNP dociera coraz więcej sygnałów o podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działaniach zmierzających do likwidacji publicznych placówek oświatowych i przekazywaniu ich prowadzenia stowarzyszeniom i fundacjom lub osobom fizycznym. Niestety coraz częściej sygnały te dotyczą sytuacji, w których ww. placówki przekazywane są do prowadzenia podmiotom zakładanym przez jednostki samorządu terytorialnego, co w opinii ZNP jest jawną próbą obchodzenia prawa i narusza przepisy ustawy o systemie oświaty.

Jednym z ostatnich przykładów tego typu działań są uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały Nr XXI/209/2008 z dnia 25 stycznia 2008r. oraz uchwały Nr XXI/210/2008 z dnia 25 stycznia 2008r. zlikwidowane przez ww. Radę szkoły mogą zostać przejęte przez „Fundację 750–lecia Jarocina”. Tymczasem fundatorem przedmiotowej fundacji jest Gmina Jarocin, a w skład Rady Fundacji wchodzą osoby będące przedstawicielami gminy, tacy jak Przewodniczący Rady Miejskiej czy też Burmistrz Jarocina, który w myśl statutu fundacji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Główny ZNP zwraca się do Pana Prezesa o podjęcie działań kontrolnych mających na celu ocenę legalności działań Gminy Jarocin, jak również przeprowadzenie kompleksowej kontroli działań innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie „przekazywania” przez te jednostki prowadzenia szkół i placówek oświatowych fundacjom i stowarzyszeniom.

(-) Sławomir Broniarz
Prezes ZNP
        

Załączniki:
1) kopie uchwał Rady Miejskiej w Jarocinie,
2) kopia Statutu „Fundacji 750-lecia Jarocina”.

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl