WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Komunikat ZNP

 

 

Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo!


„Rząd pracuje nad rewolucyjnym pakietem reform systemu edukacji. Pensja nauczycieli ma być uzależniona od jakości ich pracy, a nauczyciele mieliby pracować dłużej – nawet do 27 godzin tygodniowo” – poinformował „Dziennik” 14 marca. Potwierdza to premier Donald Tusk: „mówię już dziś związkowcom, także członkom mojej rodziny, którzy są nauczycielami: ta Karta to dla was zguba”.
Jeżeli deklaracje rządu się spełnią, wkrótce będziemy pracować w zupełnie innej rzeczywistości, nasz status zawodowy określać będzie już nie Karta Nauczyciela a kodeks pracy.


Co tracimy?
- gwarancję wynagrodzeń w zakresie płacy zasadniczej oraz dodatku stażowego,
- świadczenia socjalne,
- świadczenia zdrowotne,
- nagrody jubileuszowe,
- trzynastą pensję,
- dotychczasowe pensum dydaktyczne,
- obowiązujące dziś formy zatrudnienia,
- świadczenia emerytalne.


Poza tym, rząd odbiera nam dotychczasowe świadczenia emerytalne, ale również wyklucza nauczycieli z zawodów o szczególnym charakterze, co oznacza wyłączenie nas, jako grupy zawodowej, z tzw. „opcji zero” (dotyczy praw nabytych), a także pozbawienie nas prawa do emerytur pomostowych.


Ponadto, rząd zakłada głębokie zmiany systemowe w zakresie prawa oświatowego, w tym reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz inny sposób finansowania edukacji niż subwencja oświatowa. Jeżeli rząd spełni oczekiwania korporacji samorządowych, to zostanie uproszczona droga przekazywania placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd innym podmiotom.
Wobec tych zagrożeń nie możemy być obojętni! Brak naszej reakcji oznacza przyzwolenie dla proponowanych zmian. Wszyscy stańmy w obronie naszych praw, a także oświaty publicznej!


Bądźmy mądrzy przed szkodą!

 

 

Działania ZNP

Kierownictwo ZNP jest gotowe do podjęcia radykalnych działań, ale to do Was należy decyzja. Tak - mamy na uwadze strajk. Jego przeprowadzenie zależy od solidaryzmu naszego środowiska. Dziś, wobec istniejących zagrożeń, nie możemy pozwolić sobie na działania o niewielkiej skali zasięgu. Bowiem efekty będą mizerne bez „pospolitego ruszenia”.


Na razie kierownictwo ZNP poszukuje dróg rozwiązania istotnych problemów oświaty i przeciwstawienia się zagrożeniom, które są coraz bardziej realne. Ponieważ strajk uważamy za ostateczną formę protestu, biorąc pod uwagę opinię większości pracowników oświaty, 4 marca br. przyjęliśmy następującą strategię:
- podpisaliśmy Porozumienie z innymi związkami działającymi w oświacie o zorganizowanie debaty edukacyjnej, podczas której poznamy najważniejsze kierunki polityki oświatowej rządu. Oczekujemy na spotkanie z premierem, marszałkiem Sejmu, a także zwołania posiedzenia Komisji Trójstronnej w sprawie poznania systemowych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a także propozycji emerytalnych.


Ostatnio odbyliśmy rozmowy z posłami LiD-u i PSL-u. Oczekujemy na spotkanie z parlamentarzystami PiS.

Ponadto ZG ZNP podjął decyzję w sprawie przeciwstawienia się uchwałom niektórych samorządów o przekazywaniu placówek oświaty innym podmiotom. W tej sprawie zwróciliśmy się również z interpelacją poselską do MSWiA, a także z listem do Julii Pitery, pełnomocnika rządu ds. walki z korupcją, w którym domagamy się opracowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych (chodzi o likwidację publicznych szkół). Napisaliśmy również do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a do NIK-u złożyliśmy wniosek o zbadanie legalności działań niektórych samorządów przekształcających szkoły.


Wkrótce rozpoczniemy również szeroką akcję informacyjną w obronie bezpłatnej, publicznej oświaty w Polsce.


Kierownictwo Związku szczególnie wiele czasu poświęca działaniom zmierzającym do zachowania uprawnień emerytalnych nauczycieli. W tej kwestii Związek wystąpił do eksperta prawa konstytucyjnego z prośbą o opinię dotyczącą ochrony praw nabytych nauczycieli przed Trybunałem Konstytucyjnym. Związek przekazał także minister pracy Jolancie Fedak dokumentację prezentującą przebieg rozmów, jakie prowadził z poprzednim rządem na temat uprawnień emerytalnych nauczycieli.

ZG ZNP

 

Źródło: www.znp.edu.pl