WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Podwyżka na urlopie zdrowotnym

 

 

Opinia Urszuli Kołowskiej z MEN:

"Urlop zdrowotny a podwyżka wynagrodzenia nauczyciela - Opinia zawarta w programie komputerowym "Prawo oświatowe"; Pytanie: Dyrektor Przedszkola w K., zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące wynagrodzenia nauczyciela. Czy nauczycielce, która od 28 listopada 2007 do 31 sierpnia 2008 r. przebywa na urlopie zdrowotnym, będzie przysługiwała od 1 stycznia 2008 r. podwyżka w związku ze zmianą przepisów Karty Nauczyciela i nowym rozporządzeniem płacowym MEN? Odpowiedź: [odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2008 r. stan prawny dotychczas nie uległ zmianie] Tak. Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia w przypadku zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla ogółu nauczycieli, odbywającej się corocznie na mocy nowelizacji rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli...(Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.), nabywa prawo do nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 stycznia 2008 r. Uzasadnienie: Stosownie do brzmienia art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54, tj. dodatku mieszkaniowego i tzw. dodatku wiejskiego. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy na mocy rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. nauczyciele otrzymują podwyżkę wynagrodzeń, prawo do nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługuje od dnia 1 stycznia danego roku również nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia. Oczywistym jest, że wraz ze wzrostem stawki wynagrodzenia zasadniczego wzrasta stawka dodatku za wysługę lat (jako % liczony w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, stosownie do art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela). Zgodnie z art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela nowe, podwyższone wynagrodzenie powinno być wypłacone nauczycielowi nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszenia ustawy budżetowej na 2008 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia tego roku."