WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Rozmowy o emeryturach

 

 

5 czerwca br. odbyło się w MEN spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z rządem w sprawie nauczycielskich emerytur.


ZNP reprezentowali – prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezesi ZG ZNP – Krzysztof Baszczyński i Jarosław Czarnowski oraz dyrektor Biura ZG ZNP – Jolanta Gałczyńska.


Na spotkaniu przedstawiciele ZNP zaprezentowali argumenty przemawiające na korzyść nauczycieli. Były to m.in. dane dotyczące przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury z najnowszego raportu ZUS z maja 2008 roku, według których pracownicy oświaty nie korzystają masowo z tego świadczenia. – Wynika z niego, że średni staż pracy nauczycieli wynosi ponad 35 lat – podkreśla Sławomir Broniarz.


W argumentacji przedstawiciele ZNP wykorzystali także dwa raporty, których autorzy zgodnie stwierdzają, że profesja nauczyciela jest bezsprzecznie zawodem o szczególnym charakterze. W 2004 r. zespół naukowców z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, po zebraniu wielu danych orzekł jednoznacznie, że „fakty te każą wpisać zawód pedagoga do zawodów o szczególnym obciążeniu psychospołecznym i fizycznym”. W 2006 r. eksperci powołani przez ministra pracy sporządzili wykaz prac o szczególnym charakterze i przyjęli, że wykonywanie ich powinno uprawniać do skrócenia aktywności zawodowej o 5 lat. Podkreślili, że chodzi tu także o „prace nauczycieli i wychowawców bezpośrednio związane z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży”. (Dokumenty te są dostępne na www.znp.edu.pl).


Te argumenty jednak nie skłoniły strony rządowej do zaprezentowania jednoznacznego stanowiska w sprawie nauczycielskich emerytur.


Tym samym, po wspólnej naradzie, wszystkie związki biorące udział w rozmowach (ZNP, FZZ i oświatowa „S”), zaproponowały, aby rząd do następnego spotkania, które odbędzie się 10 czerwca przygotował jednoznaczne stanowisko w sprawie art. 88 Karty Nauczyciela (wcześniejsze emerytury) i umieszczenia nauczycielskiej profesji w definicji zawodów o szczególnych charakterze (emerytury pomostowe). – Od stanowiska rządu uzależniamy dalsze negocjacje – mówi szef ZNP. (mk)

 

Mały przewodnik po emeryturach nauczycieli

31 grudnia 2008 r. nauczyciele tracą możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury, ponieważ wygasa art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela.


Nauczyciele, którzy w tym roku spełnią warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą z tego świadczenia mogli skorzystać w następnych latach. Tylko oni. Pozostali będą musieli pracować do ogólnie obowiązującego wieku emerytalnego (k: 60 lat, m: 65 lat). Tymczasem według projektu ustawy emerytalnej, który przygotowała minister pracy Jolanta Fedak (PSL) wśród zawodów objętych emeryturami pomostowymi nie ma nauczycieli. Nie znaleźli się oni na liście zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych.

Rząd posługuje się taką retoryką: nauczyciele pracują za krótko, szybko przechodzą w stan spoczynku, dlatego trzeba im zabrać pomostówki. To oczywiście nieprawda, bo nauczyciele pracują ponad 35 lat.

Stanowisko ZNP

ZNP domaga się utrzymania dla nauczycieli możliwości wcześniejszego wychodzenia z zawodu. Wszyscy, którzy rozpoczęli pracę w szkole na zasadach dającym im prawo do wcześniejszych emerytur, powinni być objęci tym świadczeniem. W tej sprawie w szufladzie Marszałka Sejmu leży obywatelski projekt ustawy. Od kilku miesięcy ZNP domaga się, by trafił on pod obrady Sejmu. Tymczasem w rządowym projekcie ustawy o emeryturach pomostowych, nie zostali uwzględnieni nauczyciele. Rząd chce w ten sposób odebrać 200 tys. nauczycielom możliwość przejścia na "pomostówkę". ZNP nie zgadza się także z uzasadnieniem tego projektu, które jest głęboko odhumanizowane, bo jak można mówić, że nauczycielom nie należą się te świadczenia, bo za długo żyją.
Dzięki staraniom Sławomira Broniarza, dyskusja o nauczycielskich emeryturach będzie toczyć się odrębnie, a nie podczas ogólnej debaty o emeryturach na Komisji Trójstronnej.

Ważne daty!

5 czerwca
– rozmowy o wcześniejszym wychodzeniu nauczycieli z zawodu,

10 czerwca – rozmowy o podwyżkach i art. 30 Karty Nauczyciela,

17 czerwca – rozmowy o zmianach w Karcie Nauczyciela. (mk)

 

Źródło: www.znp.edu.pl