WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Podsumowanie konsultacji społecznych reformy polskiej szkoły

 

 

Ponad 226 tys. pobrań materiałów z dedykowanej strony internetowej, ponad 7 tys. uczestników 16 debat wojewódzkich, blisko 2 600 pisemnych opinii i propozycji zmian oraz 212 profesjonalnych recenzji – to tylko niektóre z wyników konsultacji społecznych projektu Reformy Programowej, które Katarzyna Hall, minister edukacji oraz pozostali członkowie kierownictwa MEN zaprezentowali podczas konferencji pod patronatem Marszałka Sejmu „Edukacja Skuteczna, Przyjazna i Nowoczesna”.

Konferencję, zorganizowaną przez MEN wspólnie z Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży otworzył Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP. Podczas swojego wystąpienia marszałek wyraził opinię, że przeprowadzone przez MEN na terenie wszystkich polskich województw szerokie konsultacje społeczne zasługują na głęboką pochwałę. – Tak powinno być, ponieważ reforma systemu oświaty jest obok reformy zdrowia jednym z tych obszarów, które wzbudzają największe zainteresowanie opinii publicznej – powiedział marszałek.

Uznanie dla sposobu przeprowadzenia konsultacji wyraził także Michał Boni, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.- Reformowanie edukacji zainicjowane przez panią minister z wielką determinacją, odwagą i wyobraźnią, nie jest reformowaniem dla samego reformowania, lecz jest wyznaczaniem ścieżek, które doprowadzą polski system edukacji do tego, by sprostał on wyzwaniom, jakie stawia zmieniający się świat -powiedział minister Michał Boni.

Prezentację wyników konsultacji i dotychczasowych prac nad zmianami w MEN przeprowadzili członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Minister Katarzyna Hall, w trakcie swojego wystąpienia wyjaśniła, co według MEN oznacza, że polska edukacja ma być skuteczna, przyjazna i nowoczesna oraz przypomniała stanowiące przedmiot konsultacji główne założenia Reformy Programowej. – Polska edukacja ma być skuteczna. Szkoła ma wymagać od ucznia oraz gwarantować bardzo skuteczne efekt. Ale szkoła bezpieczna i przyjazne miejsce, z dobrą opieką i wyposażeniem, szczególnie dla najmłodszych – przekonywała minister Hall.
Minister Hall wspomniała także, jak ważną rolę w realizacji założeń Reformy Programowej przewidziano dla samorządów lokalnych. – Polski uczeń chce się rozwijać. Aby mu to umożliwić potrzebna jest zmiana systemu oświaty. Najważniejszym partnerem do wprowadzenia tej zmiany są samorządy lokalne – powiedziała minister.

Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu w MEN przedstawił wymierne wyniki konsultacji. Według zebranych przez MEN danych w 16 debatach wojewódzkich udział wzięło ponad 7,5 tys. osób, byli to przede wszystkim samorządowcy, parlamentarzyści, dyrektorzy, nauczycieli, liderzy organizacji społecznych. Materiały informacyjne zamieszczone na specjalnie stworzonej stronie www.reformaprogramowa.men.gov.pl pobrało ponad 226 634 osób. Do ministerstwa przesłano 2536 pisemnych opinii i propozycji zmian oraz 212 profesjonalnych recenzji. – Jesteśmy dumni z tego, że tak wiele osób wzięło udział w tych konsultacjach. Wierzę, że ich udział wniesie bardzo wiele do projektu – powiedział minister Stanowski.

Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w MEN omówił natomiast główne założenia związane z poprawą polskiej Edukacji. Według niego nowa podstawa programowa kształcenia ma zawierać opis wymagań, jakie ma spełniać przeciętnie uzdolniony uczeń na koniec każdego etapu kształcenia.
Wiceminister Marciniak przedstawił również projekt związany z płynnym startem nauki oraz przechodzeniem przez kolejne jej szczeble. – Współczesna młodzież jest bardzo zróżnicowana. Zróżnicowana jest również dzisiejsza rzeczywistość. Chcąc dopasować system oświaty do jej wymagań postanowiliśmy przenieść naszą uwagę z procesu na efekty kształcenia. Jeśli uda nam się to zrobić to zyskamy pewność, że szkoła w pełni wypełnia swoje zadania. W ten sposób o kształceniu myśli się już niemal w całej Europie – powiedział wiceminister Marciniak.

Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w MEN wskazał na złą kondycję edukacji przedszkolnej. – Ponad jedna piąta gmin w naszym kraju nie posiada przedszkola, a średni poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Polsce wynosi zaledwie 40 proc. Jest to zatrważająco mało w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, gdzie współczynnik ten wynosi blisko 80 proc. – powiedział wiceminister Włodkowski. Jako obszary, w których wymagane jest natychmiastowe podjęcie kroków zmierzających ku poprawie sytuacji, minister podał obszary wiejskie – na polskiej wsi prawie 80 proc. dzieci w ogóle nie korzysta z możliwości edukacji przedszkolnej – podkreślił. Jako jedno z rozwiązań takiej sytuacji wiceminister wskazał zaproponowane przez MEN nowe formy edukacji przedszkolnej tzw. „małe przedszkola”.

Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w MEN przedstawiła harmonogram wprowadzania obniżenia wieku obowiązku szkolnego, który zakłada 3 letni okres przejściowy, w którym rodzice mogliby zdecydować czy ich dzieci pozostaną w przedszkolu czy pójdą do pierwszej klasy. Przedstawiła też m.in. efekty prac legislacyjnych mających umożliwić przeprowadzenie Reformy Programowej: objęcie 6-latków obowiązkiem szkolnym, wzmocnienie roli samorządu i jasny podział kompetencji administracji rządowej i samorządowej.
Minister przedstawiła również propozycję związane ze wsparciem finansowania proponowanych zmian z budżetu państwa. W 2009 r. samorządy otrzymają dotację celową na kształcenie sześciolatków. Wysokość tej dotacji będzie zależna od liczby dzieci sześcioletnich przyjętych do szkoły z dniem 1 września 2009 r.

 *** Uwaga uzupełnienie *** Minister zaprezentowała także plany resortu związane z kwestią wynagrodzeń dla nauczycieli. Na realizację tych założeń z budżetu państwa przekazane zostanie 2 700 000 zł.

Krystyna Szumilas poinformowała również, że w 2009 r. rozpocznie się 3 letni program rządowy pomocy samorządom w przystosowaniu sal lekcyjnych na przyjęcie sześciolatków i poprawę opieki świetlicowej. W ciągu 3 lat na realizację programu przeznaczonych zostanie ok. 150 mln zł.

Konferencja odbyła się 7 lipca 2008 r. w Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Organizowana była wspólnie z Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży. Wzięli w niej udział przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządów, uczelni wyższych, środowisk oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pozarządowych w tym organizacji zrzeszających rodziców uczniów.

Debata publiczna nad projektem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trwała od kwietnia 2007 r. do czerwca 2008 r. Projekt Reformy Programowej jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacja przedstawiona przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej w czasie konferencji 7 lipca 2008 r. 

http://www.men.gov.pl/images//prezentacja 7 lipca wersja ostateczna.pps

 

 

Źródło: www.men.gov.pl