WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Rozmowy nauczycieli z rządem 9 lipca

 

 

9 lipca w gmachu MEN odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z rządem.


ZNP reprezentowali – Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Jarosław Czarnowski. W rozmowach wzięli udział również przedstawiciele FZZ oraz w charakterze obserwatorów – oświatowej „S”.


Oprócz ministra Michała Boniego, stronę rządową reprezentowali Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w MEN, Agnieszka Chłoń-Domińczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Jacek Dominik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.


Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, strona rządowa przedstawiła symulację dotyczącą nowego systemu emerytalnego, pokazującą związek wysokości przyszłej emerytury w stosunku do wieku życia i przepracowanych lat. Sprawa ta będzie przedmiotem dalszych rozmów.


Ponadto rząd przedstawił symulację wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli przy nowej, zwiększonej kwocie bazowej dla nauczycieli dyplomowanych. Był to postulat związków zawodowych zgłoszony już podczas pierwszej tury negocjacji. Przy zgodzie, co do podwyższenia kwoty bazowej dla stażystów do 100 proc., strona ZNP w dalszym ciągu oczekuje wzrostu wskaźnika dla nauczycieli dyplomowanych.


W wyniku rozmów ustalono, iż tak jak dotychczas, rozporządzenie płacowe, które określa wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy stroną związkową a rządową, a nie jak zaproponował rząd zostanie ono zapisane w ustawie. W praktyce oznaczałoby to, że wynagrodzenia nauczycieli ustalałby wyłącznie parlament.


ZNP zwrócił uwagę na konieczność zmiany struktury wynagrodzenia, zwłaszcza w zakresie przeszacowania środków na godziny ponadwymiarowe, a także dodatki motywacyjne. Pozwoli to na zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w ogólnym wynagrodzeniu.


Strony uzgodniły, iż kolejne spotkanie odbędzie się 18 sierpnia 2008 r. (mk)

 

Źródło: www.znp.edu.pl