WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


9 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie z oświatowymi związkami zawodowymi

 

 

Nowe propozycje wskaźników średniego wynagrodzenia nauczycieli, szczególnie nauczycieli dyplomowanych, poprawa warunków pracy to główne tematy rozmów przedstawicieli rządu z oświatowymi związkami zawodowymi.

Na spotkaniu strona rządowa przedstawiła związkowcom nową propozycję struktury średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z zachowaniem wcześniejszych ustaleń, że średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosić będzie w 2009 roku 100% kwoty bazowej. Odpowiadając na postulaty związków zawodowych zaproponowano, aby średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wyniosło 111 proc. kwoty bazowej, mianowanego 144 proc., dyplomowanego 184 proc. Oznacza to, że średnia płaca nauczyciela stażysty wzrośnie o 586 zł, kontraktowego o 413 zł, mianowanego o 316zł. natomiast dyplomowanego o 381 zł.

Minister Szumilas podkreśliła, że we wcześniejszych wyliczeniach płaca nauczyciela dyplomowanego miała wzrosnąć o 290 zł. – Wydaje się, że dzisiejsza propozycja zbliża stanowiska rządu i związków zawodowych, co do struktury wynagrodzeń pomiędzy stopniami awansu zawodowego – dodała minister.

Na spotkaniu przyjęto też kilka ustaleń dotyczących między innymi: przygotowania danych o czasie pracy nauczycieli, struktury wynagradzania, liczby nauczycieli pracujących w określonych placówkach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Strona rządowa zobowiązała się do przekazania stronie związkowej protokołów spotkań zespołów eksperckich pracujących w ramach komisji trójstronnej nad definicja pracy o szczególnym charakterze. Minister Boni potwierdził, że eksperci pracujący nad ta definicją rozważają włączenie do wykazu prac o szczególnym charakterze nauczycieli zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych.

Ustalono, ze strona rządowa spotka się z przedstawicielami samorządów w sprawie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli. Rząd chce rozmawiać z samorządowcami o polityce edukacyjnej, o tym co jest potrzebne, żeby system edukacji udoskonalić – powiedział Minister Boni.

Stronę rządową reprezentowali: Krystyna Szumilas, sekretarz stanu MEN, Michał Boni sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, Agnieszka Chłoń – Domińczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jacek Dominik podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Kolejne spotkanie strony rządowej z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych zaplanowano na 18 sierpnia br.

 

Źródło: www.men.gov.pl