WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Podsumowanie dotychczasowych negocjacji z rządem

 

 

W związku z licznymi pytaniami, które napływają do ZG ZNP i na www.znp.edu.pl po raz kolejny przedstawiamy podsumowanie negocjacji z rządem dotyczących podwyżek, emerytur i czasu pracy pracowników oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela. Negocjacje zostaną wznowione 18 sierpnia br.


Do tej pory odbyło się sześć spotkań ZNP z przedstawicielami rządu. Brali w nich udział – ze strony ZNP: Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Jarosław Czarnowski, a w niektórych także Jolanta Gałczyńska, dyrektor Biura ZG ZNP; - ze strony rządu przedstawiciele resortów edukacji, finansów i pracy oraz minister w kancelarii premiera, Michał Boni. Oświatowa „S” występuje podczas rozmów wyłącznie w charakterze obserwatorów.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 30 maja br. tuż po ogólnopolskim strajku pracowników oświaty, który ZNP zorganizował 27 maja. Dzięki temu protestowi, rząd rozpoczął negocjacje z oświatowymi związkami zawodowymi. Wcześniej, pomimo wielu starań ZNP, nie wykazywał zainteresowania najważniejszymi sprawami oświaty.


30 maja strony rozmów rozmawiały trzy godziny w gmachu MEN o podwyżkach płac, emeryturach – wcześniejszych i pomostowych oraz o Karcie Nauczyciela. Ustalono, że nad tymi kwestiami będą szczegółowo pracować trzy zespoły, które spotkają się kolejno – 5, 10 i 17 czerwca.


5 czerwca podczas dyskusji o emeryturach przedstawiciele ZNP zaprezentowali argumenty przemawiające na korzyść nauczycieli (m.in. dane dotyczące przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury z najnowszego raportu ZUS, według których pracownicy oświaty nie korzystają masowo z tego świadczenia oraz dwa raporty z 2004 r. i 2006 r., których autorzy stwierdzają, że profesja nauczyciela jest zawodem o szczególnym charakterze). Strona rządowa nie chciała jednak przedstawić jednoznacznego stanowiska w sprawie nauczycielskich emerytur.


10 czerwca
rozmowy dotyczyły również emerytur oraz płac. Strona rządowa zaprezentowała pisemne stanowisko, według którego nauczyciele nie będą mieli możliwości po 31 grudnia 2008 r. korzystania zapisu art. 88 KN, który daje możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu co najmniej 30 lat, w tym 20 lat w oświacie. Ponadto rząd negatywnie odniósł się do ujęcia nauczycieli w grupie zawodów o szczególnym charakterze, co oznacza odebranie im prawa do emerytur pomostowych. ZNP zaprotestował przeciwko takiemu rozwiązaniu i odrzucił propozycję rządu. Przeczytaj stanowisko rządu w tej sprawie.Jednocześnie MEN zaproponował wzrost pensji nauczycieli i podwyżkę kwoty bazowej dla stażystów z 82 do 100 proc. Propozycje resortu dla pozostałych nauczycieli nie są już tak korzystne.


16 czerwca prezes ZNP w imieniu nauczycieli wystosował list otwarty do premiera Donalda Tuska w sprawie zachowania możliwości wcześniejszego wychodzenia z zawodu nauczycieli.


17 czerwca kolejna tura negocjacji. Resort edukacji poinformował o zamiarze zwiększenia pensum dydaktycznego o 4 godziny. Taką możliwość miałyby uzyskać samorządy. ZNP był przeciw takiemu rozwiązaniu.


W sprawie podwyżek płac, strona rządowa zaproponowała wzrost kwoty bazowej w 2009 r. o 5 proc. i zmianę procentowych wskaźników naliczania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Z wyliczeń ZNP wynika, że ta propozycja oznacza podwyżkę dla stażysty o 389 zł, kontraktowego – 382 zł, mianowanego – 316 zł, a dyplomowanego – 59 zł. Takiej oferty ZNP nie zaakceptował.


Związek zaproponował, aby przy identycznym wzroście kwoty bazowej stażysta zarabiał więcej o 389 zł, kontraktowy o 704 zł, mianowany o 799 zł, a dyplomowany o 860 zł. Propozycja ZNP zakłada równocześnie, że wynagrodzenie stażysty wynosiłoby 100 proc. kwoty bazowej, kontraktowego 140 proc. wynagrodzenia stażysty, mianowanego – 190 proc., a dyplomowanego – 240 proc.


19 czerwca w Warszawie spotkali się przedstawiciele trzech największych oświatowych związków – ZNP, oświatowej „S” i FZZ.


24 czerwca Zarząd Główny ZNP niezadowolony ze stanowiska rządu zaprezentowanego podczas dotychczasowych rozmów przyjął uchwałę mówiącą, że w sytuacji „niezagwarantowania przez rząd do dnia 31 sierpnia br. spełnienia postulatów ZNP dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i rozwiązań emerytalnych oraz podtrzymywanie propozycji zmian w KN spowoduje wznowienie z dniem 1 września 2008 r. pogotowia protestacyjnego i po wyczerpaniu procedur przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zorganizowanie strajku”.


25 czerwca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli oświatowych związków z rządem. Na wniosek związkowców, strona rządowa zobowiązała się sporządzić symulację struktury wynagrodzeń, przy założeniu, że udział płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie stanowił co najmniej 65 proc. średniej płacy. Także na wniosek ZNP rząd zobowiązał się przedstawić symulację wysokości potencjalnych emerytur dla nauczycieli wyliczanych według formuły obowiązującej w nowym systemie emerytalnym przy utrzymaniu obniżonego wieku przechodzenia na emeryturę.


Tego samego dnia ZNP i oświatowa „S” podpisały wspólne oświadczenie o „kontynuowaniu współpracy (…) w zakresie podejmowanych działań protestacyjnych w obronie praw pracowników oświaty przez poszczególne związki zawodowe”.


9 lipca kolejna tura negocjacji. Rząd przedstawił symulację dotyczącą nowego systemu emerytalnego, pokazującą związek wysokości przyszłej emerytury w stosunku do wieku życia i przepracowanych lat. Wynika z niej, że emerytury wszystkich, a nie tylko nauczycieli z tzw. nowego portfela będą bardzo niskie. Na zaprezentowanych wykresach dotyczących nauczycieli widać (kliknij tutaj i sprawdź), że jeśli urodzona w 1963 r. kobieta będzie chciała przejść na emeryturę w wieku 50 lat, to otrzyma świadczenie w wysokości 23,8 proc. swojej ostatniej pensji!


Rząd przedstawił również symulację wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli przy nowej, zwiększonej kwocie bazowej dla nauczycieli dyplomowanych. Był to postulat ZNP zgłoszony już podczas pierwszej tury negocjacji.


Rząd ogłosił, że pensje nauczycieli wzrosną w 2008 r. dwa razy po 5 proc. i wycofał się z dysproporcji pomiędzy proponowanymi podwyżkami dla nauczycieli dyplomowanych, kontraktowych i mianowanych a stażystami.


To jednak nie zadowala ZNP. Przy zgodzie, co do podwyższenia kwoty bazowej dla stażystów do 100 proc., Związek w dalszym ciągu oczekuje wzrostu wskaźnika dla nauczycieli dyplomowanych.


Podczas spotkania ustalono również, iż tak jak dotychczas, rozporządzenie płacowe, które określa wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy stroną związkową a rządową, a nie jak zaproponował rząd zostanie ono zapisane w ustawie.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP


------------------------------------------------


Co z emeryturami nauczycieli?


31 grudnia 2008 r. nauczyciele tracą możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury, ponieważ wygasa art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela.


Jednak, nauczyciele, którzy w tym roku spełnią warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą z tego świadczenia mogli skorzystać w następnych latach. Tylko oni. Pozostali będą musieli pracować do ogólnie obowiązującego wieku emerytalnego (k: 60 lat, m: 65 lat). Tymczasem według projektu ustawy emerytalnej, który przygotowała minister pracy Jolanta Fedak (PSL) wśród zawodów objętych emeryturami pomostowymi nie ma nauczycieli. Nie znaleźli się oni na liście zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych. Projekt trafił do Komisji Trójstronnej. Komisja ma się nim ponownie zająć po 18 sierpnia br.


Stanowisko ZNP
ZNP domaga się utrzymania dla nauczycieli możliwości wcześniejszego wychodzenia z zawodu. Według ZNP wszyscy, którzy rozpoczęli pracę w szkole na zasadach dającym im prawo do wcześniejszych emerytur, powinni być objęci tym świadczeniem.

 

Źródło: www.znp.edu.pl