WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Rząd i nauczyciele ustalili szczegółowy harmonogram dalszych rozmów

 

 

– Chcemy aby nauczyciele zapoznali się dokładnie z naszym stanowiskiem w kluczowych kwestiach dotyczących zmian w systemie oświaty. Jednocześnie będziemy wspólnie szukać najlepszych rozwiązań – zapowiedzieli przedstawiciele rządu na briefingu po spotkaniu ze związkami zawodowymi. Spotkanie odbyło się 25 sierpnia 2008 r. w siedzibie MEN

Efektem rozmów było ustalenie listy ośmiu kluczowych zagadnień, które będą omawiane na spotkaniach przedstawicieli rządu i środowiska nauczycielskiego w środę 27 sierpnia od godziny 12:00 i w czwartek 28 sierpnia od godziny 9:00.

Tematami rozmów będą:
  • Procedury przyjmowania regulaminów wynagradzania nauczycieli na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
  • Przepisy zwiększające skuteczność egzekwowania wymogu osiągania średniego wynagrodzenia nauczycieli wynikającego z Karty nauczyciela.
  • Czas pracy nauczycieli.
  • Podział kompetencji pomiędzy kuratorem oświaty a organem prowadzącym przedszkole i szkołę.
  • Wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
  • Perspektywa wzrostu wynagrodzeń nauczycieli po 2009 roku.
  • Uprawnienia emerytalne nauczycieli.
  • Poprawa warunków pracy oraz wypracowanie dodatkowych rozwiązań umożliwiających aktywizację zawodową nauczycieli, w ramach rządowego programu "50+", ktróego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób po 50 roku życia.
W rozmowach ze związkami zawodowymi Radę Ministrów reprezentowali Krystyna Szumilas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Michał Boni Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera i Agnieszka Chłoń-Domińczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: www.men.gov.pl