WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Ustalenia po dwudniowych rozmowach strony rządowej

 

 

Propozycja rządowa 5 proc. wzrostów średnich wynagrodzeń nauczycieli w okresach od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia 2009 r. oraz ustalona po konsultacjach z premierem perspektywa wzrostu wynagrodzeń w 2010 r. to dwa, spośród siedmiu punktów, które znalazły się w oficjalnych ustaleniach podpisanych przez reprezentujących stronę rządową Krystynę Szumilas, sekretarza stanu w MEN i Michała Boniego, sekretarza stanu w KPRM oraz przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych.

- Cieszę się, że przed pierwszym września, a więc przed początkiem roku ustaliliśmy wspólnie obszary, w których jesteśmy zgodni oraz te, w których musimy jeszcze ze sobą rozmawiać. Daje to obu stronom nadzieję, że w końcu uda nam się wyjść
z impasu
– powiedziała minister Krystyna Szumilas na konferencji podsumowującej dwa dni rozmów z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych.

Efektem środowych i czwartkowych rozmów jest lista siedmiu ustaleń, które udało się wypracować obu stronom. Biorący udział w konferencji przedstawiciele strony rządowej oraz nauczycielskich związków, jako kwestie, co do których nie istnieją rozbieżności wskazali: propozycję zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, które wprowadzałyby przepisy dotyczące wykonywania kontroli przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową osiągania wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz utrzymanie dotychczasowego systemu ustalania wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli poprzez coroczne rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w uzgodnieniu z reprezentatywnymi związkami zawodowymi.

 

Za przełomową uznana została przez związkowców zgłoszona przez przedstawicieli strony rządowej perspektywa wzrostu wynagrodzeń o 5 proc. w okresie od 1 stycznia 2010 r. oraz o kolejne 5 proc. w okresie od 1 września 2010 r. zgodnie z kwotą bazową na koniec 2009 r. Strony ustaliły, że w połowie przyszłego roku zasiądą do rozmów na temat oceny warunków wdrożenia tej podwyżki.

Dwudniowe rozmowy nie przyniosły natomiast ustaleń w sprawie wcześniejszych emerytur oraz czasu pracy i decentralizacji. Na powyższe tematy strony rozmawiać będę w trakcie następnych spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się już we wtorek,
2 września.

 

***

Szczegóły ustaleń w załączniku.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl