WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Informacja po dwudniowych rozmowach ZNP z rządem

 

 

Dwudniowe rozmowy związków zawodowych i rządu zostały dzisiaj po południu zakończone spisaniem protokołu, który przedstawia wspólne ustalenie oraz obszary, w których strony nie doszły do porozumienia.


Ustalenia (pobierz orygninał):
- strona rządowa zaproponowała wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2009 r. dwa razy po 5 proc. w styczniu oraz we wrześniu, natomiast strona związkowa proponuje wypłatę podwyżki o 10 proc. już od stycznia,


- strona rządowa po konsultacji z premierem proponuje na rok 2010 perspektywę podwyżek również dwa razy po 5 proc.


- rząd proponuje, aby średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od stycznia 2009 r. stanowiło 100 proc. kwoty bazowej, 111 proc. dla kontraktowego, 144 proc. dla mianowanego oraz 184 proc. dla dyplomowanego; ZNP postuluje podwyższenie wskaźników dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz zachowanie w ustawie wyrazu „co najmniej”, a także oczekuje zwiększenia płac nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,


- strona rządowa podtrzymuje stanowisko o wygaśnięciu art. 88 Karty Nauczyciela (wcześniejsze emerytury), na co nie zgadzają się związki. ZNP oczekuje kontynuowania prac nad emeryturami nauczycieli,


- strony ustaliły, że kontynuowane będą rozmowy we wrześniu na temat czasu pracy i warunków pracy nauczycieli. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 2 września. Przedstawiciele rządu zaproponowali, aby od września przyszłego roku wzrosło pensum nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów o jedną godzinę w tygodniu,


- strony ustaliły, że minister edukacji będzie wydawał corocznie rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,


- strony ustaliły, że samorządy będą zobowiązane do przeprowadzenia analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w a przypadku nieosiągania w danym roku średnich wynagrodzeń będą wypłacane kwoty wyrównawcze jako dodatek wyrównawczy,


- strony ustaliły, że organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe będący samorządem będzie uzgadniał ze związkami zawodowymi regulamin wynagradzania nauczycieli, przy czym, związki zawodowe domagają się utrzymania dotychczasowego corocznego uchwalania regulaminu wynagrodzeń nauczycieli,


- w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie trzech partnerów – związków zawodowych, przedstawicieli samorządów oraz rządu poświęcone decentralizacji.


- Są kwestie, które nas znacznie różnią. Absolutnie nie rezygnujemy z postulatu zachowania pensum w obecnym wymiarze i prawa nauczycieli do wcześniejszych emerytur. Nie widzę także przeszkód, aby przy wzroście gospodarczym podwyżki w 2010 r. były większe – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP tuż po zakończeniu rozmów. – Za groźne dla systemu edukacji, jakości i dostępności kształcenia oraz praw pracowniczych uznajemy także cały pakiet decentralizacyjny przygotowany przez rząd. Dlatego 1 września odbędzie się pod gmachem MEN pikieta o charakterze symbolicznym. W dalszym ciągu środowisko nauczycielskie odnosi się z dużą dezaprobatą do zmian proponowanych przez ministerstwo edukacji - podkreślił szef ZNP.(mk)

 

Źródło: www.znp.edu.pl