WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Komunikat w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

 

 

W Dzienniku Ustaw Nr 163 z dnia 10 września 2008 r. pod pozycją 1017 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Odpowiednio do treści rozporządzenia przewiduje się następujące terminy związane  z organizacją sposobu realizacji zadań resortu wynikające z tych przepisów: 

1. Przyjmowanie wniosków w sprawie kandydatów  na członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty będzie odbywać się w terminie do dnia 18 września 2008 r.

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporządzenia Minister powołuje członków Kapituły spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły, zgłaszanych przez:
- organy nadzoru pedagogicznego,
- organy prowadzące szkoły i placówki,
- związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
- organizacje pozarządowe, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.

2. Przyjmowanie wniosków w sprawie kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty odbywać się będzie w terminie do dnia 30 września 2008 r.

Zgodnie z treścią przepisów § 5 oraz § 10 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zgłaszanie kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty odbywa się za pośrednictwem organów sprawujących nadzór pedagogiczny. W uzasadnieniu wniosku organu powinien być zawarty opis dorobku zawodowego kandydatów.

Wyżej wymienione  podmioty  zgłaszają właściwe wnioski na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Strategii, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

 

Źródło: www.men.gov.pl