WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Pismo do MEN w sprawie dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji państwowej

 

 

ZPE/302/28/08
2008-09-16
Pani
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
W a r s z a w a

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z prośbą o ustalenie terminu spotkania w sprawie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, z udziałem przedstawicieli właściwych ministrów.

W obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji, które stanowiłyby podstawę do określania przez organy prowadzące wysokości środków przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz wysokości poszczególnych dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze lub inne funkcje w szkole. Brak unormowań prawnych w tym zakresie powoduje negatywne konsekwencje dla pracowników, tj. niewypłacanie dodatków, bądź przeznaczanie środków finansowych na inne cele.

W związku z powyższym, za uzasadnioną uważamy nowelizację rozporządzenia MENiS z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. Przedmiot i zakres niezbędnych - w naszej opinii - zmian, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawią podczas spotkania.

Będziemy zobowiązani za pilne wyznaczenie terminu.

Z poważaniem
(-) Krzysztof Baszczyński
Wiceprezes ZG ZNP

 

Źródło: www.znp.edu.pl