WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"


Pismo do JST - wybory samorządowe

 

187/076/09/2006 18.09.2006

współpracy z JST woj.pomorskiego

                                                                                                                       SZ. PAŃSTWO
                                                                                                                       PREZYDENCI MIAST
                                                                                                                       STAROSTOWIE
                                                                                                                       BURMISTRZOWIE
                                                                                                                       WÓJTOWIE

 

W imieniu Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę na rzecz uczniów, nauczycieli ,społeczności lokalnych .

Wyrażam uznanie dla Tych z Państwa, którzy aktywnie włączyli się w organizację V edycji Konkursu “ Na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i małych miasteczek województwa pomorskiego “, sponsorując finalistów każdej edycji.

Dziękuję za wyróżnienia dla wszystkich najlepszych nauczycieli i wychowawców wielu pokoleń Polaków, w tej niełatwej kadencji samorządowej. W ten sposób po raz kolejny udowodniliście Państwo, że potraficie dokonać oceny trudu, wysiłku i pracy nie tylko nauczycieli i wychowaców, ale również uczniów i ich rodziców.

Wyrażam szacunek za wspieranie działań naszej organizacji, aktywne uczestnictwo i włączenie się w Jubileusz obchodów 100 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, zawarcie porozumień o współpracy, wielokrotne zainicjowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, debat oświatowych .

Rok 2006 jest wielkim wydarzeniem – dokonacie Państwo samooceny nie tylko swoich działań, ale też rad gminnych, miejskich, powiatowych , wojewódzkich na rzecz społeczeństwa lokalnego .

Być może oprócz satysfakcji z wielu dokonań, doznacie Państwo uczucia niedosytu z powodu niemożności spełnienia swoich ambitnych planów i zamierzeń. Przyjdzie wtedy czas na różnego radzaju refleksje i wnikliwą analizę przyczyn, które stanęły na drodze ich spełnienia.

Zapewniam Państwa, że rozsądek i mądrość środowiska oświatowego pozwolą obiektywnie ocenić Państwa wysiłki w realizacji wyznaczonych zadań i celów.

Mam nadzieję, że w najbliższych wyborach samorządowych otrzymacie Państwo poparcie nie tylko naszej organizacji związkowej, byłego elektoratu, ale i grono Państwa sympatyków wydatnie się powiększy, dając tym samym dowód kredytu zaufania, jakim zostaniecie Państwo obdarzeni.

Pokładam nadzieję, że i Państwo wspierać będziecie nie tylko organizacje, ale i tych wszystkich, którzy stoją na straży przestrzegania prawa, występują przeciwko ograniczaniu praw obywatelskich, sprzeciwiają się eliminowaniu obywateli z życia społecznego za przekonania czy sympatie polityczne, wyrażają dezaprobatę wobec łamania zapisów Konstytucji RP.

Za Prezydium
ZOP ZNP
Elżbieta A. Markowska