WŁADZE ZWIĄZKU
ODDZIAŁY ZNP
SEKCJE OKRĘGOWE
DOKUMENTY ZNP
AKTUALNOŚCI
INFORMATORY
INFORMACJE DLA
PREZESÓW ODDZIAŁÓW
WSPÓŁPRACA Z JST
KALENDARZ WYDARZEŃ
PROGRAM DZIAŁANIA
ZNP 2006-2010
PORADY PRAWNE
DYŻURY W ZARZĄDZIE OKRĘGU
PRZYJDŹ DO NAS
MEDIA O NAS
LINKI
FORUM
ARCHIWUM
DANE TELEADRESOWE:
  ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk
  tel./fax: (058) 301-39-73
tel. (058) 301-17-38
  e-mail:
pomorskie@znp.edu.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
  Poniedziałek    7:30-18:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30
   
 

Ostatnia aktualizacja:
18.09.2008
godz. 21:15
Projekt i wykonanie strony:
F.U.P.H. "JLM"

KALENDARZ DZIAŁAŃ
ZARZADÓW ODDZIAŁÓW ZNP województwa pomorskiego
M A J   2008r
.

 

MAJ

Dzień tygodnia

Działania Oddziałów ZNP

Uwagi

01.05

czwartek

 

 

02.05

piątek

 

 

03.05

sobota

 

 

04.05

niedziela

 

 

05.05

poniedziałek

1/. Udział w posiedzeniu Prezydium ZOP ZNP

= przekazanie informacji o zakończonych mediacjach

= zgłaszanie uwag , problemów napotkanych w trakcie wszczęcia procedur sporu zbiorowego ZNP

= vademecum strajkowe

= instrukcja strajkowa dla prezesów oddziałów i ognisk

= omówienie materiałów ( wzorów pism, załączników ) stanowiących dokumentację wszczętych procedur sporu

 

06.05

wtorek

1/. Przygotowanie materiałów do RFERENDUM dla prezesów ognisk         i pełnomocników

= pismo informujące dyrektora szkoły o zakończeniu mediacji                           i przeprowadzeniu referendum strajkowego ( załącznik nr 5 )

= lista pracowników zatrudnionych ogółem ( wzór nr 8 )

= karta do głosowania  ( wzór nr 9 )

= protokół Komisji Skrutacyjnej ( załącznik nr 6 )

= wyniki referendum  TABELA Izestawienie zbiorcze dla szkoły/ placówki  ( załącznik nr 6 A – stanowiący część Protokołu Komisji Skrutacyjnej )

= wyniki referendum TABELA Izestawienie zbiorcze Zarządu Oddziału ZNP ( załącznik nr 7A – stanowiący część Uchwały ZO ZNP (załącznik nr 7(2) )

= Uchwała ZO ZNP w sprawie ogłoszenia akcji strajkowej ( załącznik nr 7(1)  do wiadomości Zarządu Okręgu Pomorskiego )

=  Uchwała ZO ZNP w sprawie ogłoszenia akcji strajkowej w szkołach / placówkach  - objętych działaniem zarządu oddziału  ( załącznik nr 7(2)

= dane stanowiące uzupełnienie załącznika Nr 7 (1) i 7 (2) / załącznik nr 7B – Tabela : II,III,IV /

= pismo do dyrektora szkoły/placówki  informujące o przeprowadzeniu strajku jednodniowego ( załącznik nr 8 )

= pismo do JST w sprawie ogłoszenia strajku jednodniowego

= lista pracowników deklarujących udział w strajku jednodniowym dla dyrektora szkoły/placówki ( wzór nr 10 )

 

07.05

środa

1/. Akcja informacyjna – posiedzenia zarządów oddziałów, spotkania               z prezesami ognisk, pełnomocnikami

 

08.05 15.05

7 dni ( od czwartku do czwartku )

1/. Prezesi ognisk, pełnomocnicy przygotowują :

= wystrój szkół i placówek : oflagowanie

= listy pracowników zatrudnionych w placówce  ogółem -  ( wzór nr 8 )

= Karty do głosowania tajnego ( opieczętowane )  -  ( wzór nr 9 )

 

                               REFERENDUM

 

= w dniu zakończenia REFERENDUM - wywieszenie wyników                        w szkołach/placówkach , przekazanie informacji dla dyrektora ( Załącznik nr 6A – Tabela I stanowiąca część PROTOKOŁU  Komisji Skrutacyjnej )

3/. Zebranie Protokołów Komisji Skrutacyjnej     wraz z załącznikiem               i przekazanie do Zarządu Oddziału.

 

do 16.05

piątek

1/. Zarządy oddziałów dokonują zestawienia zbiorczego WYNIKI  REFERENDUM ( załącznik nr 6A )

 = przesłanie  załącznika nr 6A  do Zarządu Okręgu Pomorskiego .

2/. Prezesi ognisk lub pełnomocnicy przygotowują wstępne Listy  pracowników biorących udział w STRAJKU jednodniowym ( wzór nr 10 )

Dyżur w Zarządzie Okręgu Pomorskiego ZNP w dniach

od 14 maja do 19 maja w godz. od 8.00 – 20.00 ( w dni robocze )

od 10.00 – 18.00 ( w dni wolne od pracy tj. 17-18 maja br )

 

 

do 19.05

poniedziałek

1/. Podjęcie Uchwał przez ZO ZNP - załącznik nr 7(1) i 7(2) w sprawie ogłoszenia akcji strajkowej

= przesłanie do Zarządu Okręgu Pomorskiego Uchwały  ZO ZNP              wg. załącznika nr 7(1)

 

 

od 20 do 21 maja

wtorek

środa

1/. Przesłanie pism  do :

=  dyrektorów  szkół/placówek informujących o przeprowadzeniu STRAJKU  JEDNODNIOWEGO w dniu 27 maja  - załącznik nr 8  oraz Uchwały ZO ZNP – załącznik nr 7(2) wraz z wstępną Listą pracowników biorących czynny udział w STRAJKU ( wzór nr 10 )

= JST -  załącznik nr 9 .

= Zarządu Okręgu Pomorskiego wstępnej informacji o ilości  osób deklarujących udział w STRAJKU w oparciu o zebrane informacje             od prezesów ognisk i pełnomocników

 

= SZKOLNE  KOMITETY  STRAJKOWE  wykonują zadania  wynikające z Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

zgodnie z INSTRUKCJA  STRAJKOWĄ  opracowaną przez  Okręg Pomorski ZNP        z dnia 05 maja 2008r.

 

 

 

27 MAJA

 

WTOREK

 

S T R A J K

 

 

1/. Przesłanie informacji do Zarządu Okręgu Pomorskiego o liczbie pracowników deklarujących udział w strajku ( do godz. 10.00 ).

2/. od godz. 13.00 – informacji o liczbie pracowników , którzy przystąpili      do strajku jednodniowego.

 

28-29.05

środa

czwartek

1/. Spotkania z gminnymi prezesami oddziałów w powiatach

= podsumowanie działań Zarządów Oddziałów - sprawozdania

 

30.05

piątek

1/. Sekretariat z udziałem pełnomocników powiatowych 

= podsumowanie wyników akcji strajkowej – stanowisko ( projekt )

 

14 czerwiec

sobota

KONKURS  GIMNAZJALISTA

 

16 czerwiec

poniedziałek

1/. Posiedzenie zarządu okręgu pomorskiego

projekt

17 czerwiec do …….

wtorek

I. Spotkania związkowo-samorządowe w powiatach  z udziałem : prezesów oddziałów , prezesów wybranych ognisk, radnych nauczycieli, przedstawicieli jst, dyrektorów.

= PORZĄDEK :

  1. Ocena sytuacji w oświacie
  2. Stosunek JST do KN
  3. Realizacja subwencji oświatowej w 2007r.

 

projekt